Baltazarove katedre - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Baltazarove katedre - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Na Veleučilištu Baltazar ustrojene su katedre, na čijem su čelu pročelnici koji razvijaju pripadajuće predmete i kompetencije nastavnika kako na preddiplomskim tako i na specijalističkim, diplomskim studijima.

Razvoj predmeta na katedrama

Katedre i njihovi članovi sudjeluju u izradi ishoda učenja za pojedine predmete prema potrebama studijskih programa, a u skladu s nacionalnim i europskim kvalifikacijskim okvirom te prate ishode učenja. Predmeti koji se na katedrama razvijaju usklađuju se tako da se izvedbeni programi srodnih predmeta nadopunjuju.

Nastoji se da predmeti budu interdisciplinarni tako da se nadopunjuju s predmetima s drugih katedri, prate novu literaturu, nove metode podučavanja te rezultate i trendove u stručnom i znanstvenom istraživanju. Članovi katedri s pročelnicima osmišljavaju izvannastavne aktivnosti i programe u skladu s preporukama Stručnog vijeća, Dekanskog kolegija, prodekana za nastavu, kao i dekana i Uprave Veleučilišta.

Razvoj nastavničkih kompetencija na katedrama

Unutar katedri definiraju se potrebe za nastavnicima s točno određenim kompetencijama prema potrebama studijskih programa, zahtjevima nastave i pravilima struke.

Pročelnici katedri redovito prate kvalitetu nastavnika i asistenata u nastavi, kao i u kontekstu njihova stručnog usavršavanja, izbora u nastavna zvanja i razvoja karijere.

Katedre Veleučilišta Baltazar

Katedra za sociologiju, psihologiju i srodne discipline

Pročelnica: dr. sc. Konstanca Korenčić Kampl

Katedra za strane jezike

Pročelnica: dr. sc. Ana Skledar Matijević

Katedra za pravo

Pročelnica: dr. sc. Andrea Pešutić

Katedra za informacijske i komunikacijske znanosti

Pročelnik: izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić

Katedra za menadžment i marketing 

Pročelnik: dr. sc. Ernest Vlačić

Katedra za financije i računovodstvo

Pročelnik: dr. sc. Milan Vukičević

Katedra za ekonomiju i kvantitativnu analizu 

Pročelnik: mr. sc. Augustin Zbiljski

Studiraj na
Baltazaru

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

Postavke kolačića na ovoj stranici su podešene na "dozvoli kolačiće" kako bi omogućili što bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta. Ukoliko nastavite koristiti web stranicu bez promjene postavki kolačića ili ako kliknete na "Prihvaćam" ispod teksta, tada se slažete s ovim.

Zatvori