Baltazarove katedre - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Baltazarove katedre - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Na Veleučilištu Baltazar ustrojene su katedre, na čijem su čelu pročelnici koji razvijaju pripadajuće predmete i kompetencije nastavnika kako na preddiplomskim tako i na specijalističkim, diplomskim studijima.

Razvoj predmeta na katedrama

Katedre i njihovi članovi sudjeluju u izradi ishoda učenja za pojedine predmete prema potrebama studijskih programa, a u skladu s nacionalnim i europskim kvalifikacijskim okvirom te prate ishode učenja. Predmeti koji se na katedrama razvijaju usklađuju se tako da se izvedbeni programi srodnih predmeta nadopunjuju.

Nastoji se da predmeti budu interdisciplinarni tako da se nadopunjuju s predmetima s drugih katedri, prate novu literaturu, nove metode podučavanja te rezultate i trendove u stručnom i znanstvenom istraživanju. Članovi katedri s pročelnicima osmišljavaju izvannastavne aktivnosti i programe u skladu s preporukama Stručnog vijeća, Dekanskog kolegija, prodekana za nastavu, kao i dekana i Uprave Veleučilišta.

Razvoj nastavničkih kompetencija na katedrama

Unutar katedri definiraju se potrebe za nastavnicima s točno određenim kompetencijama prema potrebama studijskih programa, zahtjevima nastave i pravilima struke.

Pročelnici katedri redovito prate kvalitetu nastavnika i asistenata u nastavi, kao i u kontekstu njihova stručnog usavršavanja, izbora u nastavna zvanja i razvoja karijere.

Katedre Veleučilišta Baltazar

Katedra za sociologiju, psihologiju i srodne discipline

Pročelnica: dr. sc. Konstanca Korenčić Kampl

Popis predmeta na katedri

Ekonomska sociologija PEF
Osnove znanosti o društvu l i ll MK; MUP
Sociologija turizma MK
Znanost o kulturi MK
Hrvatski kulturni identitet MK
Kulturna politika MK
Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu MK
Pregled hrvatske povijesti MK
Kulturne i kreativne industrije MK
Kulturni turizam MK
Hrvatski jezik u poslovnom komuniciranju MK i MUP
Uvod u psihologiju rada MUP
Poslovna etika PEF, MK, MUP
Poslovna etika u projektnom poslovanju PM
Etika u javnom sektoru MJS
Metodologija društvenih istraživanja KM
Kreativna radionica MK
Ekonomska sociologija PEF, BnM
Poslovna etika PEF, BnM
Sociologija kulture KM
Upravljanje konfliktnim situacijama KM
Kritičko mišljenje KM
Osnove metodologije istraživačkog rada FM

Katedra za strane jezike

Pročelnica: dr. sc. Ana Skledar Matijević

Popis predmeta na katedri

Engleski jezik I i ll PEF
Njemački jezik I i ll PEF
Poslovni engleski jezik I i ll PEF
Poslovni njemački jezik I i ll PEF
Engleski jezik I i ll MK
Njemački jezik I i ll MK
Poslovni engleski jezik I i ll MK
Poslovni njemački jezik I i ll MK
Engleski jezik I i ll MUP
Njemački jezik l i ll MUP
Poslovni engleski jezik I i ll MUP
Poslovni njemački jezik l i ll MUP
Engleski jezik za lT
Engleski jezik za PM I
Engleski jezik za PM II
Njemački jezik za PM
Engleski jezik za financije FM
Njemački jezik za financije FM
Engleski jezik za KM
Poslovni engleski jezik I MJS
Poslovni engleski jezik ll MJS

Katedra za pravo

Pročelnica: dr. sc. Andrea Pešutić

Popis predmeta na katedri

Trgovačko pravo PEF
Porezno pravo PEF
Osnove radnog i trgovačkog prava MK
Zakonodavstvo u kulturi MK
Organizacija i funkcioniranje javne uprave MUP
Osnove radnog i socijalnog prava MUP
Osnove upravnog prava MUP
Intelektualno vlasništvo i njegova zaštita PM
Pravo financijskog poslovanja FM
Ustroj i djelokrug javnog sektora MJS
Upravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi u javnom sektoru MJS
Europski upravni prostor i upravno pravo MJS
Institucije i pravna stečevina Europske unije MJS
Javne politike i pravna regulacija MJS
Javna nabava MJS

Katedra za informacijske i komunikacijske znanosti

Pročelnik: izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić

Popis predmeta na katedri

Informacijski sustavi za poslovno upravljanje FM
Baze podataka IT
Građa računala IT
Informacijski sustavi IT
Operacijski sustavi IT
Uvod u (X)HTML i CSS IT
Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije IT
Web tehnologije i društveni mediji KM
Multimedijski praktikum MK
Apple Praktikum MUP
E- komunikacijski kanali MUP
E- organizacija uredskog poslovanja MUP
Web tehnologije u poslovanju MUP
Osnove informatike PEF
Primijenjena poslovna informatika PEF; MK; MUP
ICT u multiprojektnom okruženju PM
IT potpora projektnim timovima PM
Audio-vizualne komunikacije KM
Društveno odgovorno poslovanje i OSJ KM
E-odnosi s javnošću KM
Javni govor i nastup – praktikum (miruje) KM
Komunikacijski menadžment u organizaciji KM
Komunikologija KM
Krizni komunikacijski menadžment KM
Lobiranje i odnosi s javnošću KM
Medijska istraživanja KM
Medijski praktikum – specijalizacija u novinarstvu KM
Retorika KM
Suvremeno poslovno komuniciranje KM
Vizualne komunikacije i dizajn KM
Vještine pretraživanja informacija KM
Medijska istraživanja KM
E-javni sektor MJS
Odnosi s javnošću MJS
Poslovno pregovaranje MJS
Dizajn i vizualne komunikacije MK
Poslovne vještine MUP
Poslovno komuniciranje i odnosi s javnošću MUP
Poslovno komuniciranje PM
Kreativne industrije KM
Algoritmi i strukture podataka IT
Logika za informatičare IT
Matematika I IT
Matematika ll IT
Praktikum AV produkcije MK
Praktikum glazbeno-scenske produkcije MK

Katedra za menadžment i marketing 

Pročelnik: dr. sc. Ernest Vlačić

Popis predmeta na katedri

Operativno planiranje PEF
Osnove menadžmenta PEF; MK; MUP
Menadžment kreativnog poduzetništva MK
Organizacija u kulturi MK
Upravljanje i turistička valorizacija baštine MK
Upravljanje ljudskim potencijalima MK
Dinamika projektnih procesa MUP
Organizacija i funkcioniranje EU MUP
Organizacijsko ponašanje MUP
Razvojne strategije i projektno poslovanje MUP
Upravljanje kvalitetom uredskoga poslovanja MUP
Strategijski menadžment FM
Menadžment ljudskih potencijala KM
Metodika timskog rada KM
Projektno planiranje i diseminacija KM
Agilni projektni menadžment PM
Dizajniranje ideja u projektima PM
Istraživanje i razvoj (R&D) u Hrvatskoj i EU PM
Menadžment EU projekata PM
Menadžment ljudskih potencijala u timskom radu PM
Planiranje i početak projekta – praktikum PM
Praktikum projektnih prijava
Projektni menadžment I PM
Projektni menadžment ll PM
Strategijski menadžment PM
Metodika timskog rada MJS
Upravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi u javnom sektoru MJS
Upravljanje i financiranje EU projekata MJS
Upravljanje javnim trgovačkim društvima MJS
Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave MJS
Upravljanje kvalitetom javnih usluga MJS
Strategijski menadžment MJS
Upravljanje kriznim situacijama MJS
Upravljanje javnim ustanovama MJS
Upravljanje inovacijama i javni sektor MJS
Osnove marketinga MUP; PEF
B2C marketing PEF
Marketing u kulturi i turizmu MK
E-marketing MK
Marketing projekta PM
Integrirane marketinške komunikacije KM
Marketing javnog sektora MJS
ICT u multiprojektnom okruženju PM

Katedra za financije i računovodstvo

Pročelnik: dr. sc. Milan Vukičević

Popis predmeta na katedri

Osnove financija poduzeća PEF
Financijske institucije i tržišta PEF
Financijski menadžment PEF
Poslovna politika financijskih institucija PEF
Kontroling PEF
Financiranje poslovnih kombinacija PEF
Osnove računovodstva PEF
Poduzetničko računovodstvo PEF
Porezni sustav i primjena PEF
Poslovna analiza PEF
Porezno računovodstvo PEF
Porezni sustav EU PEF
Osnove poslovnog računovodstva MK; MUP
Osnove upravljanja poslovnim financijama MK; MUP
Poslovne financije poduzeća FM
Budžetiranje kapitala FM
Financijska tržišta FM
Međunarodni financijski menadžment FM
Upravljanje obrtnim kapitalom FM
Financijski rizici FM
Financiranje malih poduzeća FM
Financijska analiza FM
Financijski kontroling FM
lnvesticijska analiza FM
Upravljanje porezima FM
Financijsko računovodstvo FM
Upravljačko računovodstvo FM
Interna revizija i kontrola FM
Upravljanje proračunom PM
Ekonomika i rizici projekta PM
Javne financije i upravljanje proračunom MJS

Katedra za ekonomiju i kvantitativnu analizu 

Pročelnik: mr. sc. Augustin Zbiljski

Popis predmeta na katedri

Kvantitativne metode ekonomske analize FM
Upravljačka ekonomija FM
Algoritmi i strukture podataka IT
Logika za informatičare IT
Matematika I IT
Matematika ll IT
Kreativne industrije KM
Ekonomika javnog sektora MJS
Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti MJS
Ekonomika kulture i kreativnih industrija MK
Osnove ekonomije MK
Suvremeni turizam MK
Ekonomika poduzeća MUP
Makroekonomija MUP
Mikroekonomija MUP
Osnove poduzetništva MUP
Makroekonomija PEF
Mikroekonomija PEF
Ekonomska i poslovna politika PEF
Ekonomika troškova PEF
Poduzetništvo PEF
Vanjskotrgovinsko poslovanje PEF
Ekonomska matematika PEF
Osnove ekonomike turizma PEF; BnM
Turističko poslovanje i upravljanje PEF; BnM
Uvod u turizam i turistička istraživanja PEF; BnM
Poslovna statistika PEF; MK; MUP
Ekonomika i rizici projekta PM
Poduzetništvo i poslovni planovi PM
Politika upravljanja inovacijama PM
Statistika i ekonometrija IT

Studiraj na
Baltazaru

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

Postavke kolačića na ovoj stranici su podešene na "dozvoli kolačiće" kako bi omogućili što bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta. Ukoliko nastavite koristiti web stranicu bez promjene postavki kolačića ili ako kliknete na "Prihvaćam" ispod teksta, tada se slažete s ovim.

Zatvori