Međunarodna suradnja ERASMUS+ - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Međunarodna suradnja ERASMUS+ - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Veleučilište Baltazar Zaprešić  programom ERASMUS+ razvija međunarodnu suradnju u obrazovanju, znanosti i poslovanju  razvojem odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanjem mobilnosti studenata i nastavnika te sudjelovanjem u međunarodnim programima i projektima. Za studijski boravak Erasmus morate biti upisani u najmanje drugu godinu stručnog studija, a na stručnu se praksu mogu prijaviti i studenti prve godine. Na mobilnost mogu ići i izvanredni studenti ako za vrijeme mobilnosti pohađaju redoviti studij, odnosno stručnu praksu u punom vremenu.

Stipendija Erasmus ovisi o zemlji u kojoj se ostvaruje mobilnost, a odobrava se uvećani iznos potpore za studente s invaliditetom i studente sa slabijim socioekonomskim statusom. Izaberi STUDIJSKI BORAVAK (u trajanju od 3 do 12 mjeseci, u okviru redovitog stručnog ili specijalističkog studija) ili STRUČNU PRAKSU (u trajanju od 2 do 12 mjeseci u državama članicama Europske unije).

Pratite Facebookovu stranicu Erasmusa Veleučilišta Baltazar Zaprešić i prvi saznajte novosti

ERASMUS+ ID: HRZAPRESI01

ERASMUS+ povelja za visoko obrazovanje

Saznaj sve što te zanima o studiranju preko Erasmusa!

Naša bivša studentica Margi Goleš u svom vlogu odgovara na sva pitanja o studiranju u inozemstvu.

Iskustva s Erasmusa

Austrija, Graz:

“Osamostalio sam se, iskusio sam studiranje izvan Hrvatske i dobro se zabavio!”

Španjolska, Valladolid:

…posjet gradu u kojem su živjeli i stvarali Miguel de Cervantes, José Zorilla, Alonso Berruguete…

Stručna praksa u Belgiji:

 „We would like to congratulate you and welcome you to Toyota Motor Europe.“

Mađarska, Eger:

Interkulturalna znanja jedna su od glavnih bogatstava Erasmus razmjena.

Kliknite ovdje i pročitajte Natječaj za studente za financiranje staža u inozemstvu

Kliknite ovdje i pročitajte sve informacije o Natječaju za Erasmus mobilnost osoblja između programskih i partnerskih zemalja KA107 – 2017.

Korisne poveznice za pronalaženje stručne prakse i posla

Natječaji i obrasci za studente i profesore koji žele sudjelovati u razmjeni ERASMUS+

NATJEČAJI ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost osoblja 2017. (objavljeno 20. studenog 2017.)

Natječaj za Erasmus mobilnost (ne)nastavnog osoblja 2017.  (objavljeno 27. rujna 2017.)

Natječaj za Erasmus mobilnost osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107) – 2017 (objavljeno 27. rujna 2017.)

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na stranim visokoškolskim institucijama u ak. godini 2017./2018. (objavljeno 19. svibnja 2017.)

Natječaj za Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka za 2016./2017. (objavljeno 7. travnja 2017.)

NATJEČAJI ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017. (objavljeno 10. studenog 2016.)

Rezultati natjecaja za ERASMUS plus mobilnost (ne)nastavnog osoblja 2016./2017.

Natječaj za Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u akademskoj godini 2016./2017. 

Natječaj za Erasmus mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost studenata 2016

Natječaj za Erasmus mobilnost (ne) nastavnog osoblja 2016


NATJEČAJI ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

Natječaj za Erasmus mobilnost (ne)nastavnog osoblja (KA107)

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost (ne)nastavnog osoblja (KA107) (20.3.2017)

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost (ne)nastavnog osoblja (KA107) (23.10.2015)

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost (ne)nastavnog osoblja u akademskoj godini 2015./2016.

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ak. god. 2015./2016.


NATJEČAJI ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

 

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost (ne)nastavnog osoblja u akademskoj godini 2014./2015.

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ak. god. 2014./2015.

Rezultati natječaja za Erasmus mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ak. god. 2014./2015.


NATJEČAJNI OBRASCI

Prijavni obrazac za Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka

Obrazac za Erasmus stručnu praksu

Confirmation of acceptance for Erasmus placement (za stručnu praksu)

Prijavni obrazac za nastavno i nenastavno osoblje

SMA for Teaching

SMA for Training

Europski referentni okvir za jezike

OBRASCI I DOKUMENTI ZA ODLAZNE STUDENTE

Learning agreement

Learning Agreement for Traineeships

Potvrda o dolasku i odlasku

Erasmus studentska povelja

Upute studentima

Odgovori na najčešća pitanja studenata

Koliko u programu Erasmus+ traje razdoblje mobilnosti za studij ili stručnu praksu?

U programu Erasmus+ studenti na studiju mogu provesti od 3 do 12 mjeseci. Razdoblje stručne prakse može trajati od 2 do 12 mjeseci. U slučaju kombiniranja studija i stručne prakse najkraće je trajanje mobilnosti 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, bez obzira na vremensku raspodjelu između tih oblika mobilnosti.

Koje je uvjete potrebno zadovoljiti za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+?

Da biste studirali ili se stručno usavršavali u inozemstvu, morate studirati na visokom učilištu u programu preddiplomskog odnosno diplomskog studija, nakon kojeg stječete zvanje prvostupnika (bacc.) odnosno specijalista struke (spec.). Vaše matično visoko učilište treba biti u zemlji koja sudjeluje u programu Erasmus+ vezanom za visoko obrazovanje, a programske su zemlje u akademskoj godini 2016./2017. sve zemlje članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija.

Veleučilište Baltazar određuje kriterije za odabir studenata koji će pohađati studij ili obavljati stručnu praksu u inozemstvu.

Mogu li studenti u programu Erasmus+ tijekom studija više puta ostvariti mobilnost?

Erasmus+ studentima omogućuje studij ili stručnu praksu u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska). Mobilnost je tijekom studija moguće ostvariti više puta — važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija. Primjerice, na istoj se razini studija možete prijaviti za studij u trajanju do 6 mjeseci, a zatim i za stručnu praksu u trajanju do 6 mjeseci (ili, npr., 4 + 8 mjeseci).

Mogu li se prijaviti izvanredni studenti?

Izvanredni se studenti mogu prijaviti pod uvjetom upisivanja redovitog programa inozemnog visokog učilišta za vrijeme mobilnosti.

Koliki je prosječni iznos financijske potpore / stipendije za studente?

Iznos mjesečne potpore ovisi o zemlji u kojoj se ostvaruje mobilnost. Mjesečni iznosi za pojedine programske zemlje:

Skupina Zemlje Iznos financijske potpore (EUR/mjesečno)
Programske zemlje s višim troškovima života Austrija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo 460
Programske zemlje sa srednjim troškovima života Belgija, Češka, Cipar, Njemačka, Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska 410
Programske zemlje s nižim troškovima života Bugarska, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija 360

 

Studenti s invaliditetom, zbog mogućih povećanih troškova pri realizaciji  mobilnosti, imaju pravo na iznos financijske potpore uvećan sukladno stupnju invaliditeta.

Studenti nižeg socioekonomskog statusa mogu dobiti dodatna financijska sredstva za odlazak na mobilnost u iznosu od 200 eura mjesečno.
Kriterij za određivanje pripadnosti skupini nižeg socioekonomskog statusa preuzet je iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju. Veleučilište će studente koji budu izabrani na Natječaju obavijestiti o mogućnosti potraživanja dodatnih sredstava, kao i o dokumentaciji koju je potrebno dostaviti  radi odobrenja dodatnih sredstava.

Što pokriva stipendija Erasmus?

Stipendija Erasmus djelomično pokriva troškove smještaja, puta i osiguranja. Iznos troškova smještaja, puta i osiguranja ovisi o stranoj državi.

Čime se studentima jamči priznavanje razdoblja mobilnosti po povratku u matičnu ustanovu?

Student prije odlaska u inozemstvo zaključuje sa svojom ustanovom tzv. Learning Agreement. Student je dužan prije odlaska kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju Veleučilišta i s njime zajednički sastaviti popis kolegija koje se obvezuje pohađati, odnosno položiti. Ako je student ispunio sve obveze iz dokumenta Learning Agreement, po završetku boravka u inozemstvu svi kolegiji koji su tamo položeni bit će priznati.

Je li moguće otići na studij i obaviti stručnu praksu u okviru iste mobilnosti?

Odlazak na studij i stručnu praksu u inozemstvu u sklopu iste mobilnosti mogućnost je koju nudi program Erasmus+, uz 100 eura višu mjesečnu potporu. U ovom je slučaju najkraće trajanje mobilnosti 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, bez obzira na raspodjelu vremena između ostvarenih mobilnosti.

Kako se u programu Erasmus+ prijavljuje za studij ili stručnu praksu u inozemstvu?

Studenti se prijavljuju na natječaj koji Veleučilište raspisuje u travnju za narednu akademsku godinu.

Ured za međunarodnu suradnju Veleučilišta Baltazar na mrežnoj stranici Veleučilišta te osobno nudi informacije o uvjetima sudjelovanja u mobilnostima Erasmus+ — detaljima postupka odabira studenata, potrebnim dokumentima, popisu učilišta na kojima studenti mogu ostvariti mobilnost te uvjetima koje studenti moraju poštivati tijekom boravka na inozemnoj ustanovi.

Koji su kriteriji odabira za sudjelovanje u programu Erasmus+?

Da biste sudjelovali u aktivnostima mobilnosti vezanima za visoko obrazovanje unutar programa Erasmus+, morate zadovoljiti kriterije sudjelovanja navedene pod 2. pitanjem (Koje je uvjete potrebno zadovoljiti za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+?).

Postupak je odabira studenata i dodjeljivanja financijske potpore transparentan, dosljedan i potkrijepljen dokumentima. Kriteriji su za odabir akademski uspjeh, motivacija i znanje stranih jezika.
Više informacija možete potražiti na mrežnim stranicama Veleučilišta ili se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju i mobilnost.

Što slijedi nakon što je student izabran za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+?

Nakon što je student izabran, Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost šalje nominaciju odabranoj partnerskoj instituciji te partnerska institucija šalje daljnje upute za prijavu studentu. Nakon toga student je dužan ispuniti Learning Agreement i test jezične procjene. Pristup rezultatu procjene imat će student, njegovo matično visoko učilište (ustanova primatelj neće imati pristup rezultatima testa online jezične procjene) te Europska komisija. S obzirom na to da je student već izabran, rezultati jezične procjene neće utjecati na odluku o njegovu odlasku na mobilnost.

Na kraju razdoblja mobilnosti u inozemstvu studenti će pisati drugi test jezične procjene, na temelju kojeg će doznati koliko su unaprijedili svoje jezične vještine. Jednako tako, na temelju te jezične procjene Europska će komisija dobiti informacije o tomu koliko je sudjelovanje u programu Erasmus+ utjecalo na jezične vještine studenata.

Kamo studenti mogu otići na studij ili stručnu praksu?

Ustanova ili organizacija primatelj mora se nalaziti u jednoj od Erasmus+ programskih zemalja.
Točnije, studenti će moći studirati u ustanovama koje s Veleučilištem Baltazar sklope međuinstitucijski sporazum. Jednako tako, ustanove u programskim zemljama morat će biti nositeljice Erasmus povelje za visoko obrazovanje.

Studenti stručnu praksu mogu obavljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj organizaciji aktivnoj na tržištu rada ili na polju obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kao što su, primjerice, javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući društveno poduzetništvo), javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, društveni partner ili drugi predstavnik iz svijeta rada, uključujući gospodarske komore, obrtničke komore, strukovna udruženja i sindikate, instituti za istraživanje, zaklade, škole/instituti / obrazovni centri (na bilo kojoj razini obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), neprofitne organizacije, nevladine udruge, savjetovališta i informativni servisi.

Stručnu praksu također mogu obavljati na visokom učilištu u jednoj od programskih zemalja, no ne mogu u ovim organizacijama: institucije EU-a i druga  tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije čiji se popis nalazi na ovoj stranici, organizacije koje provode programe EU-a (npr., nacionalne agencije).

Da biste točno znali u kojoj ustanovi možete studirati odnosno obaviti stručnu praksu, molimo vas da se obratite Uredu za međunarodnu suradnju na vašem visokom učilištu.

Jezična priprema

Veleučilište Baltazar obvezalo se osigurati potrebnu podršku za jezičnu pripremu.
Za više informacija pročitajte odgovor na 11. pitanje (Što slijedi nakon što je student izabran za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+?).

Može li student zatražiti financijsku potporu Erasmus+ za obavljanje stručne prakse u inozemstvu?

Program Erasmus+ studentima omogućuje studiranje ili osposobljavanje u inozemstvu u trajanju do 12 mjeseci na svakoj razini studija, bez obzira na broj i oblik mobilnosti (studij ili stručna praksa). Jednako tako, studenti se za mobilnost mogu prijavljivati prije stjecanja diplome, a zatim je ostvariti u godini nakon što diplomiraju. Najkraće moguće trajanje stručne prakse jest 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Veleučilište Baltazar ima stalno otvoren Natječaj za obavljanje stručne prakse u inozemstvu, a za dodatne informacije o stručnoj praksi Erasmus+ molimo vas da se obratite Uredu za međunarodnu suradnju i mobilnost.

Nekoliko je mrežnih platformi na kojima studenti mogu pronaći ponude za stručnu praksu:

WORKSPACE EUROPE
ErasmusIntern.org 
LEO-NET
Globalplacement
EU-Move
Praxis
CROSS BORDER TALENTS
WORLD OF JOBS

Ako student koji već studira ili obavlja stručnu praksu u inozemstvu želi produžiti razdoblje mobilnosti, što treba učiniti?

Produženje trajanja mobilnosti u inozemstvu moguće je zatražiti najmanje mjesec dana prije očekivanog posljednjeg dana mobilnosti navedenog u Sporazumu o učenju (Learning Agreement). Naglašavamo da ukupno trajanje mobilnosti ne smije biti duže od 12 mjeseci po razini studija. To se vremensko ograničenje odnosi i na razdoblje provedeno u inozemstvu bez primanja financijske potpore iz  fondova EU-a.

Ako mobilnost studenta nije trajala 12 mjeseci, matična ustanova i ustanova primatelj mogu se složiti i produljiti mu razdoblje mobilnosti u inozemstvu.

Ako je student primao financijsku potporu, njegovo visoko učilište može produženje razdoblja mobilnosti smatrati razdobljem zero-grant u slučaju da je već potrošilo sva sredstva odobrena proračunom ili može napisati dodatak ugovoru o financijskoj potpori tako da uključuje i produženo razdoblje mobilnosti u inozemstvu. U svakom će slučaju biti potrebno dodati izmjene Sporazumu o učenju te će student trebati primiti e-poruku u kojoj će te izmjene potvrditi i matično visoko učilište i ustanova primatelj.

Mogu li studenti uz financijsku potporu Erasmus+ primati i druge stipendije?

Tijekom boravka na mobilnosti u inozemstvu studenti uz potporu Erasmus+ i dalje mogu primati stipendije ili drugu financijsku potporu nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela. Ako je riječ o stručnoj praksi u inozemstvu, studenti uz potporu Erasmus+ mogu primati i bilo kakvu naknadu koju im daje organizacija primatelj (npr., plaća, smještaj, topli obrok).

Tijekom mobilnosti studenti mogu raditi sa skraćenim radnim vremenom te uz potporu Erasmus+ primati i naknadu za taj posao sve dok uredno izvršavaju ugovorne obveze programa mobilnosti.

Može li Veleučilište Baltazar studentima smanjiti financijsku potporu ili ih zatražiti djelomični/potpuni povrat financijske potpore Erasmus+?

Ako studenti ne izvrše obveze navedene u ugovoru o financijskoj potpori, morat će izvršiti djelomični ili potpuni povrat dodijeljene financijske potpore.

Iznimno, ako su studenti u obavljanju ugovornih obveza spriječeni višom silom (force majeure, npr., nepredvidljiva iznimna situacija ili događaj izvan kontrole sudionika, koji nije povezan s njegovom greškom ili nemarom), u tom slučaju mogu primiti ugovorom određenu financijsku potporu koja odgovara stvarnom trajanju razdoblja mobilnosti (čl. 2.2. ugovora o financijskoj potpori), a ostala će sredstva morati vratiti (osim ako je drugačije dogovoreno s ustanovom pošiljateljem).

Savjetujemo vam da pozorno pročitate ugovor o financijskoj potpori prije potpisivanja te da o njemu vodite brigu tijekom boravka na mobilnosti. Primjerice, uvjet za posljednju isplatu financijske potpore koja je predviđena na kraju mobilnosti može biti ispunjavanje online jezične procjene pa ako ne izvršite tu obvezu, možda ćete morati izvršiti djelomični ili potpuni povrat dobivenih sredstava.

Komu se za pomoć mogu obratiti studenti koji su završili s boravkom / stručnom praksom u inozemstvu i imaju problema s predajom mrežnog izvješća EU-a?

U slučaju problema s predajom mrežnog izvješća EU-a, molimo vas da se obratite  Uredu za međunarodnu suradnju i mobilnost. Ondje će moći vidjeti status vašeg izvješća te će vam, bude li potrebno, poslati novu poveznicu na izvješće.

Može li u programu Erasmus+ student koji završava studij otići na stručnu praksu u inozemstvo?

Može! Uvjet je da tijekom posljednje godine studija (dok još ima status studenta) bude izabran na natječaju na Veleučilištu te da stručnu praksu obavi u roku od 12 mjeseci od dana diplomiranja.

Gdje se može pronaći više informacija o studijskim programima u Europi vezanima za određeni studijski smjer?

Mrežna stranica StudyPortals međunarodna je platforma s pomoću koje možete pristupiti različitim portalima i potražiti preddiplomske, diplomske i poslijediplomske programe s obzirom na smjer koji vas zanima. Ova mrežna stranica uključuje i portal za stipendije.

Može li program Erasmus+ pružiti financijsku potporu za preddiplomski/diplomski studij u inozemstvu?

Erasmus+ podržava strukturiranu suradnju među visokim učilištima u okviru koje studenti mogu primati financijsku pomoć za razdoblja koja provedu na mobilnosti, dakle mogu primati potporu za studij (koji može trajati od 3 do 12 mjeseci) te potporu za stručnu praksu (od 2 do 12 mjeseci), no unutar programa Erasmus+ u inozemstvu ne mogu pohađati puni preddiplomski ili poslijediplomski studijski program.

Korisne informacije možete pronaći na portalu za stipendije, na kojem možete pretraživati ponudu stipendija, ovisno o zemlji podrijetla, razini i smjeru studija te zemlji u kojoj biste željeli studirati.

Erasmus za mlade poduzetnike

Erasmus za mlade poduzetnike međunarodni je program razmjene koji mladim poduzetnicima pruža priliku da uče od iskusnih poduzetnika u zemljama koje sudjeluju u programu. Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/.

Erasmus tim

Voditelj za međunarodnu suradnju i mobilnost

doc. dr. sc. Alan Labus
e-adresa: labus.alan@gmail.com

Erasmus koordinatorica

Lana Domšić, prof.
e-adresa: lana.domsic@bak.hr

Erasmus koordinatorica 

Kristina Đolo Celizić, univ. spec. rel. publ.
e-adresa: kristina.celizic@bak.hr

Studiraj na
Baltazaru

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

Postavke kolačića na ovoj stranici su podešene na "dozvoli kolačiće" kako bi omogućili što bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta. Ukoliko nastavite koristiti web stranicu bez promjene postavki kolačića ili ako kliknete na "Prihvaćam" ispod teksta, tada se slažete s ovim.

Zatvori