Preskoći do sadržaja

Hrvatski jezik i kultura za strance

Hrvatski jezik i kultura za strance

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE "LINGUA E CULTURA CROATA PER STRANIERI - MODULI A 1.1 E A 1.2"

LIFELONG LEARNING PROGRAMME „CROATIAN LANGUAGE AND CULTURE FOR FOREIGNERS – MODULES A 1.1 AND A 1.2“

PROGRAMM FÜR LEBENSLANGES LERNEN "KROATISCHE SPRACHE UND KULTUR FÜR AUSLÄNDER - MODULE A 1.1 UND A 1.2"

Stranac ste na radu u Hrvatskoj ili boravite u Hrvatskoj iz privatnih razloga? Želite naučiti osnove hrvatskog jezika i pisma te time lakše komunicirati u novoj okolini?

Upišite tečaj „Hrvatski jezik i kultura za strance – razine A 1.1 i A 1.2 te steknite komunikacijsku kompetenciju na hrvatskome jeziku potrebnu za Vaše uspješno funkcioniranje u svakodnevnim poslovnim i privatnim situacijama.

Prijavi se
Pristupačnost