Preskoći do sadržaja

Individualizirano učenje njemačkog jezika A1.1

Individualizirano učenje njemačkog jezika A1.1

Cili tečaja je razviti komunikacijsku kompetenciju na njemačkom jeziku razine A1.1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru jezika.

Prijavi se
Pristupačnost