Gostujuće predavanje na kolegiju Financijski kontroling

25.05.2021.

Gostujuće predavanje na kolegiju Financijski kontroling

Pozivamo vas na gostujuće predavanje koje će se održati online 2.6.2021.g. u 18.00 sati, na 2. godini specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski menadžment u sklopu kolegija Financijski kontroling.

Predavanje na temu "Upravljanje profitabilnošću u tvrtkama" održat će mr. sc. Hrvoje Patajac.

Predavanju možete pristupiti OVDJE!

Detaljnije o gostu-predavaču:
Mr. sc. Hrvoje Patajac, direktor kontrolinga u ADRIS grupi d.d., odgovoran je za podršku strateškom i taktičkom odlučivanju. Sudjelovao u projektima strateškog restrukturiranja Grupe te brojnim poslovnim kombinacijama preuzimanja i spajanja tvrtki,. Tijekom karijere je uglavnom radio u kontrolingu, u tvrtkama  Farmacija d.d. i Našicecement d.d. Diplomirao, te pohađao i stekao titulu Diploma Study in Management na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a znanstveni magisterij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Poslovne financije.  Pohađao je različite međunarodne programe iz područja poslovne strategije, korporativnih financija i menadžmenta. Hrvoje je redoviti gost predavač na fakultetima i veleučilištima, kao i na stručnim i znanstvenim skupovima. Objavio dvadesetak radova u zemlji i inozemstvu iz područja kontrolinga, poslovne analize i poslovne strategije. Predsjednik je ili član nadzornih odbora u više tvrtki iz sustava ADRIS grupe d.d. Član je predsjedništva Udruge hrvatskih kontrolera, Rijeka.

Prijavi se