Gostujuće predavanje na kolegiju Investicijska analiza

24.03.2021.

Gostujuće predavanje na kolegiju Investicijska analiza

Pozivamo vas na gostujuće predavanje koje će se održati 25.3. u 17:30 sati, u sklopu kolegija Investicijska analiza na 2. godini specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski menadžment.

Predavanje na temu "Značaj i uloga investicijske analize u financiranju malog poduzetništva" održat će direktor Sberbank d.d., Marko Kolimbatović.

Prijavi se