Javni poziv za prijave radova na 5. natječaj za studentsku nagradu Mlada nada

05.09.2019.

Javni poziv za prijave radova na 5. natječaj za studentsku nagradu Mlada nada

Hrvatska udruga za odnose s javnošću od 2015. godine dodjeljuje studentsku nagradu Mlada nada koja je svojevrsno priznanje strukovne udruge za pokazano znanje, izvrsnosti i zalaganje studenata visokih učilišta. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti među studentima te njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću.

Natječaj je otvoren od 2. rujna do 4. listopada 2019. godine do 12 sati te se na njega mogu prijaviti radovi realizirani u akademskoj godini 2018./2019. u četirima kategorijama:

  • Studentska nagrada HUOJ-a za seminarski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji seminarski rad iz područja odnosa s javnošću za koji se smatra da predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme kojom student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja literaturom.

  • Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji diplomski rad iz područja odnosa s javnošću. Pod diplomskim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka diplomskog studija.

  • Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski plan

Nagrada se dodjeljuje za najbolji komunikacijski projekt iz područja odnosa s javnošću. Pod ovim se smatra autorski projekt koji je student samostalno izradio u sklopu nekog od kolegija tijekom studija.

  • Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji završni rad iz područja odnosa s javnošću. Pod završnim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog studija.

Svaku pristiglu prijavu razmatra peteročlani stručni žiri HUOJ-a te ju ocjenjuje prema svakom kriteriju definiranom Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Mlada nada. Kriteriji za ocjenjivanje su: stručnost i ozbiljnost pristupu, strukturiranost i preglednost, pismenost i izražavanje te kreativnost i inovativnost.

Zadnji rok za prijavu radova je 4. listopada 2019. u 12.00 sati. Da bi prijava  bila valjana potrebno je, uz rad koji se prijavljuje, dostaviti ispunjen Obrazac za prijavu projekta (Obraza prijave, Potvrdu mentora o autentičnosti rada te Izjavu o vjerodostojnosti podataka u prijavi).

Svečana dodjela studentskih nagrada predviđena je za 9. studenoga 2019. godine, a o točnom vremenu i mjestu dodjele bit ćete naknadno obaviješteni.

Nagrada je osim simboličnog priznanja i statue i edukacijski modul Govorničke akademije Demosten te besplatna kotizacija za HUOJ-evu godišnju konferenciju (prosinac 2019.).
Više informacija o natječaju potražite na www.huoj.hr ili slanjem upita na info@huoj.hr.

Prijavi se