Preskoći do sadržaja

Javno predavanje na temu "Izvori financiranja projekata"

05.11.2021.

Javno predavanje na temu "Izvori financiranja projekata"

Pozivamo sve zainteresirane na javno predavanje iz kolegija Agilni projektni menadžment, koje će se u sklopu dislociranog studija Projektni menadžment, održati u utorak 16.11.2021. u 17:00 sati u prostorijama Veleučilišta Baltazar u Osijeku (Šetalište kardinala Franje Šepera 13).

Predavanje na temu "Izvori financiranja projekata" održat će koordinatorica poslovanja Regionalne veletržnice Osijek d.d. Ivona Bajić Sabljo