Preskoći do sadržaja

Javno predavanje na temu "Projekt rebrandinga vinarije Feravino" na dislociranom studiju u Osijeku

11.11.2022.

Javno predavanje na temu "Projekt rebrandinga vinarije Feravino" na dislociranom studiju u Osijeku

Pozivamo vas na javno predavanje koje će se održati u ponedjeljak 21.11.2022. godine u 17:00 sati u dislociranom centru Veleučilišta Baltazar u Osijeku, na studiju Projektni menadžment u sklopu kolegija Agilni projektni menadžment.

Predavanje na temu "Projekt rebrandinga vinarije Feravino" održat će direktor vinarije Feravino Ivan Maričić, univ.spec.oec.

Pristupačnost