Preskoći do sadržaja

Javno predavanje na temu "Upravljanje projektima na primjeru projekata mobilnosti u visokoobrazovnim ustanovama"

15.11.2022.

Javno predavanje na temu "Upravljanje projektima na primjeru projekata mobilnosti u visokoobrazovnim ustanovama"

Pozivamo vas na javno predavanje koje će se održati u utorak 22.11.2022. godine u 17:00 sati u dislociranom centru Veleučilišta Baltazar u Osijeku, na studiju Projektni menadžment, u sklopu kolegija Projektni menadžment 1.

Predavanje na temu "Upravljanje projektima na primjeru projekata mobilnosti u visokoobrazovnim ustanovama" održat će Erasmus koordinatorica Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru gđa. Karolina Novinc.

Pristupačnost