Preskoći do sadržaja

Održana su gostujuća predavanja na studiju Menadžment javnog sektora

25.11.2021.

Održana su gostujuća predavanja na studiju Menadžment javnog sektora

Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment javnog sektora proteklih su dana održana dva gostujuća predavanja.

Doc. dr. sc. Davor Perkov, prof.v.š. u trajnom zvanju održao je 17.11.2021. predavanje na temu " Strategijski menadžment u globaliziranom poslovnom okruženju" za studente 2. godine, u sklopu kolegija "Strategijski menadžment".

Docent Perkov profesor je na međunarodnom sveučilištu Libertas. Pri Međunarodnoj poslovnoj školi (International Executive Development Centre-IEDC Bled) završio je „General Management Programme“. Suautor je šest recenziranih knjiga-udžbenika među kojima je najnoviji „Upravljanje promjenama u poslovnim organizacijama digitalnog doba". Autor je oko 20 znanstvenih radova. Već godinama je stalni suradnik na Sveučilištu VERN i poslovnim učilištima Experta Zagreb i Mirakul Osijek. Kao certificirani trener EU, specijalist je za područja upravljanja poslovnim promjenama, vođenje i strateški menadžment. U konzultantskom radu s menadžerima iz Hrvatske, Slovenije i Makedonije koristi vlastito višegodišnje gospodarsko iskustvo u turističkoj i međunarodnoj prehrambenoj industriji. Nastupa na međunarodnim skupovima kao keynote speaker ili motivacijski govornik.

Drugo predavanje održano je 19.11. u sklopu kolegija "Institucije i pravna stečevina Europske unije" za studente 1. godine, a održao ga je gospodin Predrag Fred Matić, zastupnik u Europskom parlamentu, ministar branitelja u dvanaestoj Vladi Republike Hrvatske i zastupnik u Hrvatskom saboru te hrvatski branitelj.

Studente je osim prenošenja svojih praktičnih iskustva iz rada Europskog parlamenta, upoznao s djelovanjem hrvatskih europarlamentaraca u toj zakonodavnoj instituciji Europske unije te ukazao na sličnosti i razlike rada Sabora RH i Europskog parlamenta.