Preskoći do sadržaja

Online panel na temu: „Aktualni trendovi politike rada i uloga sindikata u Republici Hrvatskoj“

15.03.2023.

Online panel na temu: „Aktualni trendovi politike rada i uloga sindikata u Republici Hrvatskoj“

Sindikati u modernom demokratskom društvu predstavljaju važan čimbenik u korelativnom odnosu rada i kapitala, jer sindikati se ne bore samo za veće plaće i povlastice već bitno utječu i na povećanje produktivnosti poslovanja te ostvarivanje jednakosti i drugih prava iz radnog odnosa i kreiranja radne politike.

Slijedom navedenog, u četvrtak, 23. ožujka 2023. godine s početkom u 18 sati, na Veleučilištu Baltazar Zaprešić, Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje, u okviru kolegija Radno pravo organizira online panel na temu: „Aktualni trendovi politike rada i uloga sindikata u Republici Hrvatskoj“

O tome će govoriti:

  • prof. dr. sc Marinko Učur, dipl. iur., Pravni fakultet u Rijeci,
  • dr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur., općinski državni odvjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici
  • dr. sc. Ivan Sarić, dipl. iur., direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalni ured Osijek,
  • prim. dr. sc. Kristijan Ćupurdija, dr. med., tajnik Hrvatskog liječničkog sindikata
  • dr. sc. Antal Balog, prof. struč. stud, predsjednik sindikalne podružnice Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Veleučilište Baltazar Zaprešić

Panelom će moderirati dr. sc. Milorad Ćupurdija prof. struč. stud,

Svi zainteresirani mogu se uključiti putem Microsoft Teams platforme 23. ožujka 2023. u 17:45 sati

LINK ZA ONLINE PANEL NALAZI SE OVDJE!

Pristupačnost