Otvoreno predavanje na temu Razvoj ruralnih krajeva kroz očuvanje nematerijalne kulturne baštine

15.01.2021.

Otvoreno predavanje na temu Razvoj ruralnih krajeva kroz očuvanje nematerijalne kulturne baštine

Pozivamo vas na otvoreno predavanje u organizaciji usmjerenja Menadžment u kulturi na temu „Razvoj ruralnih krajeva kroz očuvanje nematerijalne kulturne baštine“ koje će u utorak, 19.01.2021. od 18:30 do 20:00 sati održati doc.dr.sc Mirela Hrovatin.

Predavanje će se održati ONLINE, a link za pristup predavanju dostupan je OVDJE.

SAŽETAK PREDAVANJA

Hrvatska je do 2021. godine upisala preko 170 nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a 17 od njih upisano je na UNESCO-ove svjetske popise nematerijalne kulturne baštine. Predavanje će odgovoriti na pitanja koji su ciljevi i procedure upisa s osvrtom na daljnje mogućnosti očuvanja nematerijalne kulturne baštine u različitim krajevima Hrvatske. Nadalje, razmatrat će se načini na koje građani, udruge i lokalne zajednice mogu koristiti svoju kulturnu baštinu za pokretanje kreativnih i inovativnih projekata očuvanja različitih tradicijskih znanja, vještina i umijeća koji čine nematerijalnu baštinu. Dotaknut će se pitanja zaštite proizvoda kod plasmana na tržište te dileme oko intelektualnih prava na izvođenje različitih običaja i tradicija. Zaključno se donose interdisciplinarni i međusektorski okviri koji mogu pridonijeti razvoju ruralnih krajeva na temelju svih navedenih aktivnosti.

KRATKI CV PREDAVAČA

Mirela Hrovatin je diplomirala etnologiju i kulturnu antropologiju i engleski jezik i književnost 2005., a doktorirala 2015. g. na polju antropologije i etnologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zvanje znanstvenog suradnika stekla je 2018., a docenta 2019. godine. Od 2006. g. radi u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske na zaštiti kulturne baštine u sklopu čega je intenzivirala popisivanje nematerijalnih dobara kroz razvijanje metodologije rada i teorijskih pristupa zaštiti nematerijalne baštine. Radila je na pripremi preko 130 upisa nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara RH, kao i na 16 nominacija nematerijalnih dobara upisanih na UNESCO-ove svjetske popise nematerijalne baštine u suradnji sa stručnjacima i znanstvenicima (iz instituta, fakulteta, muzeja, otvorenih učilišta) i lokalnim zajednicama (udrugama, manjinama). Aktivno je provodila i osmišljavala nacionalne i međunarodne smjernice, te provodila dokumentiranje, upravljanje i valorizaciju etnografske nematerijalne, nepokretne i pokretne kulturne baštine i drugo. Od 2011. do 2015. g. predstavljala je Republiku Hrvatsku u UNESCO-ovom Centru za nematerijalnu kulturnu baštinu JI Europe, Bugarska. Od 2016. do 2018. godine predavala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, od 2018. godine predaje izborni kolegij „Društvo, povijest i nematerijalna kulturna baština“ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, a od 2020. sudjeluje na projektu Sveučilišta u Zadru „Jadranska maritimna hodočašća u lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom kontekstu“ podržanom od Hrvatske zaklade za znanost.

Pripremala je i sudjelovala na više od 30 različitih domaćih i međunarodnih konferencija, seminara, radionica i panela. Objavljuje stručne i znanstvene radove na temu nematerijalne kulturne baštine kao i na temu religijskih i hodočasničkih praksi. Članica je Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog mariološkog instituta, Međunarodnog udruženja za antropologiju Jugoistočne Europe INASEA i međunarodnih mreža znanstvenika Sacred Journeys under IUPUI i EASA Pilgrimage Studies Network, te je dobitnica studentske nagrade “Franjo Marković” Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Prijavi se