Potpisan sporazum o suradnji između studija Projektni menadžment i PM² Alliancea

10.02.2021.

Potpisan sporazum o suradnji između studija Projektni menadžment i PM² Alliancea

Krajem siječnja 2021. godine potpisan je sporazum o suradnji između studija Projektni menadžment Veleučilišta Baltazar Zaprešić i PM² Alliancea.

PM² Alliance međunarodna je neprofitna organizacija koja okuplja osobe iz međunarodnih institucija, tvrtki i akademskih krugova s ciljem poticanja dijaloga, dijeljenja resursa i rješavanja izazova, promičući pritom šire usvajanje PM² metodologije.

PM² je standardna metodologija upravljanja projektima Europske komisije koja za cilj ima olakšati učinkovito upravljanje životnim ciklusom projekta i povećati kvalitetu procesa upravljanja projektima i rezultate projekta. Uključuje elemente iz širokog spektra globalno prihvaćenih najboljih praksi upravljanja projektima, kao i operativno iskustvo Europske komisije iz mnogih projekata. PM² je praktična metodologija prikladna za sve projekte koji se financiraju iz programa EU-a, ali i za bilo koju vrstu projekata u privatnom ili javnom sektoru.

PM² Alliance angažiran je u kontinuiranom dijalogu s dionicima u Europi, uključujući Europsku uniju, kreatore nacionalnih politika, europske zagovaračke skupine, kao i druga udruženja s područja menadžmenta i projektnog menadžmenta.

PM² Alliance:

  • razvija i njeguje izvrsnost u projektnom menadžmentu
  • generira nove ideje za kontinuirano unapređivanje mentalnog sklopa i praksi projektnog menadžmenta
  • kreira i širi znanje putem svoje mreže
  • surađuje s međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama za promicanje struke projektnog menadžmenta i PM² metodologije
  • okuplja osobe sličnih interesa s ciljem razmjene najnovijih dostignuća iz struke projektnog menadžmenta
  • promovira široko usvajanje europske PM² metodologije
  • pruža mogućnost PM² akreditacije kroz svoj PM² online program certificiranja.

Veleučilište Baltazar Zaprešić i PM² Alliance potpisivanjem ovoga sporazuma namjeravaju se uključiti u suradnju od zajedničkog interesa, s posebnim naglaskom na područje projektnog menadžmenta, s ciljem razvoja znanstvenih, obrazovnih i drugih oblika suradnje u području visokog obrazovanja.

Studenti Projektnog menadžmenta koristit će se PM² metodologijom u okviru pojedinih kolegija na studijskom programu. Poznavanje ove metodologije predstavlja i izvrstan temelj za kasniju mogućnost polaganja međunarodnih certifikacijskih ispita u organizaciji PM² Alliancea.

Više informacija o PM² Allianceu dostupno je na https://www.pm2alliance.eu/

Prijavi se