Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Praksom do veće zapošljivosti – obrazovanje temeljeno na iskustvu“

14.03.2020.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Praksom do veće zapošljivosti – obrazovanje temeljeno na iskustvu“

Veleučilište Baltazar Zaprešić dana 09. ožujka 2020. godine potpisalo je s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, te Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Praksom do veće zapošljivosti – obrazovanje temeljeno na iskustvu“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.868.613,96 kn.

Provedbom projekta „Praksom do veće zapošljivosti – obrazovanje temeljeno na iskustvu“ u trajanju od 30 mjeseci unaprijedit će se obavezni predmeti Stručne prakse na dva stručna preddiplomska studija (Poslovanje i upravljanje i Informacijske tehnologije) i 4 specijalistička diplomska studija (Projektni menadžment, Financijski menadžment, Komunikacijski menadžment i Menadžment javnog sektora) s novim silabusima i ishodima učenja, uvesti terenska nastava, te izraditi 10 diplomskih radova u suradnji s institucijama i privatnim sektorom. Time će studenti za vrijeme studija steći osnovne kvalifikacije za obavljanje jednostavnih poslovnih procesa što će im pomoći kod budućeg zapošljavanja.

Osim toga, projektnim aktivnostima će se unaprijediti nastavničke kompetencije 28 nastavnika i nenastavnog osoblja u mentoriranju, te kompetencije 15 poslodavaca u praćenju i vrednovanju studenata.

Predviđenim sredstvima unaprijedit će se Karijerni centar Veleučilišta Baltazar Zaprešić, koji će provoditi organizaciju stručne prakse, povezivati studente i poslodavce, te osigurati podršku studentima tijekom studiranja.

Prijavi se