Poziv za objavu radova u časopisu za društvene i tehničke studije

28.05.2019.

Poziv za objavu radova u časopisu za društvene i tehničke studije

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka objavljuje poziv svim zainteresovanim autorima da pošalju svoje radove za objavljivanje u časopisu za društvene i tehničke studije – „Društvena i tehnička istraživanja“ (najkasnije do 15.06.2019. godine).

Časopis izdaje Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka s ciljem promocije i unapređenja naučno-istraživačkog rada u oblasti društvenih, tehničkih i srodnih nauka. Autori mogu objaviti najviše dva rada.

Radove slati na e-mail adresu izdavackadjelatnost.ceps@gmail.com  ili putem pošte na adresu Josipa bana Jelačića bb, 71 250 Kiseljak sa naznakom: „za časopis“ (ukoliko radove dostavljate poštom ili lično obavezno printana potpisana verzija rada i jedan primjerak elektronske verzije rada na CD).

Napomena:

Radovi objavljeni u časopisu Društvena i tehnička istraživanja referiraju se u sljedećim bazama podataka:

- Index Copernicus International i

- CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati glavnog urednika časopisa na e-mail: izdavackadjelatnost.ceps@gmail.com

Detaljnije o časopisu možete pogledati na sljedećem linku: 

https://www.ceps.edu.ba/DIT 

Prijavi se