Preskoći do sadržaja

Program stručnog usavršavanja "Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina" na Baltazaru

14.08.2021.

Program stručnog usavršavanja "Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina" na Baltazaru

Želite li unaprijediti svoja postojeća znanja o upravljanju i procjeni vrijednosti nekretnina? Bavite se nekretninama i tražite multidisciplinarni program usavršavanja? Bavite se procjenom vrijednosti nekretnina i treba vam dodatna specijalizacija?

Započnite s razvojem svojih znanja i kompetencija u području upravljanja i procjene vrijednosti nekretnina tako što ćete učiti od vrhunskih stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u području upravljanja nekretninama, zemljišnoknjižnog prava, graditeljstva, procjena, ekonomije…

Veleučilište Baltazar Zaprešić provodi program stručnog usavršavanja Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina, koji je potvrdilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a nastavnici koji predaju vrhunski su stručnjaci u svojim profesijama i područjima specijalizacije.

Zašto?
Za upravljanje nekretninama i procjenu njihove vrijednosti potrebna su multidisciplinarna znanja iz ekonomije, prava, zemljišnih evidencija, graditeljstva i urbanizma te samih procjena i metoda upravljanja nekretninama, a koja se trenutno ne mogu steći formalnim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, s obzirom na to da je nakon 80 godina odsustva bilo kakvog propisa koji bi normirao procjenu vrijednosti nekretnina na tržišnoj osnovi 2015. godine donesen Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), potrebno je omogućiti kvalitetnu edukaciju svim osobama koje se profesionalno bave poslovima u okviru kojih se izrađuju procjene: vještacima, procjeniteljima, službenicima u JLP(R)S-a ili državnim tijelima, posrednicima u prometu nekretnina, namještenicima u tvrtkama koje posluju nekretninama i sl.

Opis programa
Program stručnog usavršavanja Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina objedinjuje znanja koja su povezana s oporezivanjem nekretnina, računovodstvom nekretnina, poslovnom etikom u poslovanju s nekretninama, poznavanjem osnovnih procedura zemljišne uprave (katastra i zemljišnoknjižnih procedura), osnovama regulative u graditeljstvu i prostornom uređenju, procjenama vrijednosti nekretnina te upravljanjem nekretninama.

Cilj programa
Cilj ovog nastavnog programa jest omogućiti polaznicima teorijska i praktična znanja o uspješnom  upravljanju nekretninama te ispravnoj procjeni njihove vrijednosti.

Ishodi učenja 

 1. Primijeniti računovodstvena i porezna određenja prilikom raspolaganja nekretninama. 
 2. Primijeniti odgovarajuće propise u građenju i evidentiranju nove nekretnine.
 3. Primijeniti ključne elemente upravljanja nekretninama i prezentirati strategiju upravljanja nekretninama. 
 4. Procijeniti vrijednost nekretnine primjenom poredbene, prihodovne i troškovne metode.  

 Nastavne teme programa

 1. Osnove oporezivanja i računovodstva nekretnina (8 nastavnih sati i 2 sata vježbi): osnove ekonomije, zakonska određenja računovodstva nekretnina, porezno određenje nekretnina  
 2. Pravni aspekti na nekretninama i etika poslovanja (stvarno i obvezno pravo) (8 nastavnih sati i 2 sata vježbi): stjecanje prava vlasništva na nekretninama, pravni poslovi i poslovna etika
 3. Zemljišna uprava (katastar i gruntovnica) (8 nastavnih sati): glavni elementi i načela sustava zemljišne uprave, pregled najvećih sustava zemljišne uprave u Europi i svijetu, suvremeni propisi iz područja katastra i zemljišnih knjiga u Hrvatskoj, odabrani primjeri katastarskih i zemljišnoknjižnih upisa
 4. Regulativa u graditeljstvu i prostornom uređenju (8 nastavnih sati): zakonske osnove, primjena Zakona o prostornom uređenju, primjena Zakona o gradnji i posebna poglavlja
 5. Procjena vrijednosti nekretnina, teorija i praktičan rad (18 nastavnih sati, 6 sati vježbi i 10 sati samostalnog rada): osnove, analiza podataka, poredbena metoda, prihodovna metoda, troškovna metoda, posebni načini procjena, izrada stručnog rada  
 6. Upravljanje nekretninama, teorija i praktičan rad (18 nastavnih sati, 6 sati vježbi i 10 sati samostalnog rada): uvod, strategija i organizacija, ponašanje tržišta nekretnina, investicije, održavanje i upravljanje nekretninama, praksa upravljanja nekretninama, izrada stručnog rada.

Obveze polaznika

 • Prisutnost na predavanjima i vježbama.
 • Nakon svake nastavne teme slijedi kratka provjera usvojenih znanja polaznika. 
 • Nakon pete i šeste nastavne teme (modula) polaznici trebaju izraditi po jedan stručni rad (procjembeni elaborat vrijednosti nekretnine). 

Edukacija je namijenjena osobama koje ispunjavaju uvjete upisa na ovaj nastavni program cjeloživotnog obrazovanja i učenja, odnosno onim osobama koje su u radnom odnosu i bave se izravno ili neizravno upravljanjem i procjenom vrijednosti nekretnina.

Trajanje, vrijeme i mjesto održavanja nastave
Program edukacije traje 104 nastavna sata, koji su raspoređeni tijekom vikenda (petkom od 16,00 do 20,00 sati i subotom od 09,00 do 13,00 sati).
Mjesto održavanja nastave: Lastovska 23, 1. kat, HR-10000 Zagreb

Cijena obrazovanja
9.500,00 kuna po polazniku.
Mogućnost plaćanja kreditnom karticom do pet rata.
Polaznici iz iste pravne osobe ostvaruju sljedeći popust:

 • 2 polaznika – 10% popusta
 • 3 polaznika – 20% popusta.

Popust za ranu prijavu (do 15. 9. 2021.) – 10%

Početak nastave
Edukacija započinje u petak, 15. 10. 2021., traje 16,00 – 20,00 h, subotom 09,00 – 13,00 h, uz mogućnost usuglašavanja termina prema potrebama grupe. 

Način izvedbe nastavnih programa
Nastava se izvodi u učionicama uz uporabu audio-vizualnih pomagala. Za dio polaznika i u slučaju potrebe, nastava se može izvoditi online.
Nakon završetka svake teme odnosno modula slijedi provjera znanja. Nakon pete i šeste teme, osim provjere znanja, polaznici trebaju uspješno izraditi po jedan stručni rad, odnosno odgovarajući elaborat.

Nastavnici

 • Doc. dr. sc. Vlasta Roška obavljala je poslove poreznog savjetovanja, direktora, voditelja računovodstva, voditelja plana i analize.
 • Dr. sc. Ljiljana Matuško Antonić obavljala je poslove savjetnice na Ustavnom sudu RH, sutkinje Općinskog suda u Zagrebu te načelnice sektora u Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.
 • Dr. sc. Marko Ignjatović stručnjak je za digitalnu transformaciju različitih tipova organizacija i upravljanja nekretninama u lokalnoj samoupravi, a surađivao je s velikim brojem lokalnih i regionalnih samouprava, nevladinih organizacija, državnih institucija i međunarodnih korporacija. 
 • Branimir Majčica, mag., obavljao je sljedeće poslove: viši stručni savjetnik pročelnika – geodet, voditelj Službe za vrednovanje nekretnina Grada Zagreba, Voditelj Odsjeka za dokumentaciju o ispravama, stručni suradnik za zemljišta. 

Kontakt i upisi
Stručna suradnica za cjeloživotno obrazovanje i učenje Ljiljana Nekić ljnekic@bak.hr / 099 308 5918 ili
Predstojnik Odjela za cjeloživotno obrazovanje i učenje VBZ-a dr. sc. Antal Balog, v. pred. abalog@bak.hr / 099 287 6399.

Prijaviti se može na jednu od navedenih e-adresa ili biranjem jednog od dvaju navedenih telefonskih brojeva.
Upisi traju do postizanja optimalnog broja polaznika. Potencijalni polaznici koji se nisu mogli upisati u prvu nastavnu skupinu bit će uneseni u evidenciju prve sljedeće.

Upisi i uvjeti upisa

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u znanstvenim poljima građevinarstvo, arhitektura, geodezija, ekonomija, pravo, ili
 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički stručni diplomski studij u znanstvenim poljima građevinarstva, arhitekture, geodezije, ekonomije, prava, ili
 • završen predbolonjski diplomski studij u znanstvenim poljima građevinarstvo, arhitektura, geodezija, ekonomija, pravo ili
 • završen preddiplomski ili diplomski studij u nekom drugom znanstvenom polju uz posjedovanje radnog staža od minimalno jedne godine u poslovanju nekretninama
 • sklopljen Ugovor o pohađanju nastave (potrebna osobna iskaznica i OIB)
 • uplata prvog obroka.

Sadržaj dokumenta koji se dobiva završetkom nastavnog programa
Na kraju ove edukacije svaki će polaznik primiti potvrdu na hrvatskom jeziku s nazivom nastavnog programa, popisom položenih nastavnih tema, imenima i prezimenima nastavnika, brojem odslušanih nastavnih sati te popisom samostalno izrađenih i ocijenjenih elaborata procjene nekretnina.

Detaljan nastavni program edukacije
Strukturu programa Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina prema pojedinim nastavnim temama (modulima), trajanje u nastavnim satima, poglavlja i popis stručne literature možete pogledati OVDJE.