Uspješno završen projekt „SING 2020“ Veleučilišta Baltazar Zaprešić i Grada Zaprešića za studente Projektnog menadžmenta

18.05.2020.

Uspješno završen projekt „SING 2020“ Veleučilišta Baltazar Zaprešić i Grada Zaprešića za studente Projektnog menadžmenta

Održavanjem završnih prezentacija uspješno je završen projekt Sinergija znanja Grada Zaprešića i Veleučilišta Baltazar Zaprešić za 2020. godinu (SING 2020). Ovogodišnje prezentacije, ali i čitav projekt održani su online, s obzirom na trenutnu situaciju pandemije uzrokovanu koronavirusom. Na prezentacijama su, osim studenata Projektnog menadžmenta, prisustvovali predstavnici Grada Zaprešića, Savjeta za turizam i ulaganja Grada Zaprešića te Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Projekt SING pokrenut je početkom 2019. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Grada Zaprešića i Veleučilišta Baltazar Zaprešić, a na inicijativu Savjeta za turizam i ulaganja Grada Zaprešića. Predmet Sporazuma je razvoj primijenjene znanstvene, obrazovne i druge suradnje od zajedničkog interesa. Grad je prepoznao potencijal Veleučilišta, na kojemu studenti stječu znanja s područja projektnog menadžmenta, te je studentima Projektnog menadžmenta u sklopu studijskog programa (kolegija ICT u multiprojektnom okruženju i specijalističke prakse) ponudio razradu ideja, koje razmatra potencijalnim razvojnim projektima grada Zaprešića. Razradom konkretnih projekata studenti Projektnog menadžmenta stječu dodatna praktična znanja, a Grad dobiva projektnu dokumentaciju na temelju koje kasnije može krenuti i u realizaciju predloženih projekata s ciljem daljnjeg rasta i razvoja Zaprešića.

Ove godine ukupno su u radu na projektima sudjelovala 43 studenata Projektnog menadžmenta, podijeljenih u 11 timova. Timovi su radili pod mentorstvom višega predavača Marka Šimca, inače i člana Izvršnog odbora PMI Udruge za upravljanje projektima Hrvatska.

Teme ovogodišnjih projekata koje su studenti razvijali bile su:

  • Sustav pješačko-biciklističkih staza u gradu Zaprešiću
  • Športski centar „Pojatno“
  • Grad Zaprešić – energetski samoodrživ grad
  • Centar Zajarki

Kroz projekt SING studenti primjenjuju znanja, vještine i sposobnosti koje su potrebne svakom modernom voditelju projekata. To su svakako elementi koji definiraju osobne i međuljudske kompetencije potrebne za uspjeh projekta, programa i portfelja. Zatim razvijaju elemente kompetencija koji se odnose na tehničke aspekte, ali i one koji se odnose na kontekstualne kompetencije, kojima se voditelji projekata trebaju služiti unutar širega okruženja.  Od studenata se očekuje istraživački rad te procjena izvedivosti projekta i mogućnost njegove praktične primjene. Sve prethodno navedeno itekako je bitno za njihov profesionalni razvoj u struci projektnog menadžmenta.

Situacija pandemije zbog koronavirusa doprinijela je i dodatnom razvoju digitalnih kompetencija svih uključenih studenata, koji su svoje radionice organizirali putem platforme MS Teams i sustava Baltazar (Moodle) te na taj način uklopili komunikacijske i kolaboracijske alate u već postojeću IT potporu koju koriste na studiju Projektnog menadžmenta, kao što su npr. Oracle Primavera P6 i Risk Analysis. Projekti su razvijani korištenjem PM2 metodologije Europske komisije, čime su studenti imali mogućnost usvojiti konkretna i aktualna znanja iz struke projektnog menadžmenta.

Ove godine pobjedu je odnio tim „Zeleni“ u sastavu Ivan Ostojić i Aleksandar Terer, koji su u sklopu teme Grad Zaprešić – energetski samoodrživ grad, obradili izazovni projekt spalionice otpada i jasno pokazali moguće višestruke benefite takvog objekta ne samo za grad Zaprešić već i za čitavu državu. Svjesni prvotnog otpora koji građani pružaju na samu ideju spalionice, istražili su vizualni i ekološki aspekt takvog objekta te prikazali kako se isti može funkcionalno uklopiti u okoliš. Jasno su razradili energetske koristi takve vrste projekta te približili Zaprešić i Hrvatsku razvijenim europskim državama.

Svim studentima koji su sudjelovali u projektu dodijeljene su Potvrde Grada Zaprešića, koje mogu iskoristiti i u kontekstu reguliranja specijalističke prakse na studiju Projektnog menadžmenta, dok je pobjednički tim dodatno nagrađen prigodnom nagradom Grada.

Čestitamo studentima Projektnog menadžmenta, njihovom mentoru i svima iz Grada, Savjeta i Veleučilišta koji su zaslužni za realizaciju ovoga projekta.

Prijavi se