Uspješno završen projekt „SING 2021“ Veleučilišta Baltazar Zaprešić i Grada Zaprešića za studente Projektnog menadžmenta

30.04.2021.

Uspješno završen projekt „SING 2021“ Veleučilišta Baltazar Zaprešić i Grada Zaprešića za studente Projektnog menadžmenta

Održavanjem završnih prezentacija uspješno je završen projekt Sinergija znanja Grada Zaprešića i Veleučilišta Baltazar Zaprešić za 2021. godinu (SING 2021). Ovogodišnje prezentacije, ali i čitav projekt održani su online s obzirom na trenutnu situaciju pandemije uzrokovane koronavirusom. Na prezentacijama su, osim studenata Projektnog menadžmenta, prisustvovali predstavnici Grada Zaprešića, Savjeta za turizam i ulaganja Grada Zaprešića te Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Projekt SING pokrenut je početkom 2019. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Grada Zaprešića i Veleučilišta Baltazar Zaprešić, a na inicijativu Savjeta za turizam i ulaganja Grada Zaprešića. Predmet je Sporazuma razvoj primijenjene znanstvene, obrazovne i druge suradnje od zajedničkog interesa. Grad je prepoznao potencijal Veleučilišta, na kojemu studenti stječu znanja s područja projektnog menadžmenta, te je studentima Projektnog menadžmenta u sklopu studijskog programa (kolegija ICT u multiprojektnom okruženju, Praktikuma projektnih prijava i Specijalističke prakse) ponudio razradu ideja koje razmatra kao potencijalne razvojne projekte grada Zaprešića. Razradom konkretnih projekata studenti Projektnog menadžmenta stječu dodatna praktična znanja, a Grad dobiva projektnu dokumentaciju na temelju koje kasnije može krenuti i u realizaciju predloženih projekata s ciljem daljnjeg rasta i razvoja Zaprešića.

Ove su godine u radu na projektima sudjelovala ukupno 54 studenta Projektnog menadžmenta, podijeljenih u 12 timova. Timovi su radili pod mentorstvom višega predavača Marka Šimca, doc. dr. sc. Ernesta Vlačića, prof. v. š., i predavača Karla Jurača.

Ovogodišnja tematska područja unutar kojih su studenti razvijali projekte bila su:

  • Ekologija
  • Održivi razvoj
  • Malo i srednje poduzetništvo
  • Turizam.

Kroz projekt SING studenti primjenjuju znanja, vještine i sposobnosti koje su potrebne svakom modernom voditelju projekata. To su svakako elementi koji definiraju osobne i međuljudske kompetencije potrebne za uspjeh projekta, programa i portfelja. Zatim razvijaju elemente kompetencija koji se odnose na tehničke aspekte, ali i one koji se odnose na kontekstualne kompetencije, kojima se voditelji projekata trebaju služiti unutar širega okruženja.  Od studenata se očekuje istraživački rad te procjena izvedivosti projekta i mogućnost njegove praktične primjene. Sve prethodno navedeno itekako je bitno za njihov profesionalni razvoj u struci projektnog menadžmenta.

Situacija pandemije koronavirusa doprinijela je i dodatnom razvoju digitalnih kompetencija svih uključenih studenata, koji su svoje radionice organizirali putem platforme MS Teams i sustava „Baltazar“ (Moodle) te na taj način uklopili komunikacijske i kolaboracijske alate u već postojeću IT potporu koju koriste na studiju Projektni menadžment, kao što su npr. Oracle Primavera P6 i Risk Analysis. Projekti su razvijani korištenjem PM2 metodologije Europske komisije, čime su studenti imali mogućnost usvojiti konkretna i aktualna znanja iz struke projektnog menadžmenta.

Ove godine pobjedu je odnio tim „5 BAK“ u sastavu Petra Sentić, Marina Krkač, Pavica Letica, Marko Šilović i Helena Maričić, koji su u sklopu teme Ekologija obradili projekt pod nazivom „GEO CORE – zelena transformacija obrazovno-odgojnih ustanova u gradu Zaprešiću“.

U finalnom dijelu natjecanja sudjelovali su još i sljedeći timovi: „Projekt nabave autobusa pogonjenih na tekući vodik te izgradnja proizvodne infrastrukture“ (Vedran Čiček, Iva Štiglić, Ema Štiglić, Ivan Mostarac), „Projekt Mini sajam šetnica – poticanje razvoja poduzetništva u gradu Zaprešiću“ (Sandi Prodanović, Ernest Malarić, Tomislav Petek, Tomislav Karakaš, Petar Čižmešija) i „Projekt brendiranja skele na Savi“ (Viktoria Međaković, Ana Husnjak, Daria Ciković).

Svim studentima koji su sudjelovali u projektu dodijeljene su Potvrde Grada Zaprešića, koje mogu iskoristiti i u kontekstu reguliranja specijalističke prakse na studiju Projektni menadžment, dok je pobjednički tim dodatno nagrađen prigodnom nagradom Grada.

Studentima su čestitke prenijeli i predstavnici partnerskih organizacija koje sudjeluju u ovome projektu doc. dr. sc. Ivan Ružić, prof. v. š. (dekan Veleučilišta Baltazar Zaprešić), izv. prof. dr. sc. Alan Labus, prof. v. š. (zamjenik gradonačelnika Grada Zaprešića), Nataša Petković (predsjednica Savjeta za turizam i ulaganja Grada Zaprešića) i dr. sc. Zlatko Barilović, prof. v. š. (voditelj specijalističkoga diplomskog stručnog studija Projektni menadžment).

Čestitamo studentima Projektnog menadžmenta, njihovim mentorima i svima iz Grada, Savjeta i Veleučilišta koji su zaslužni za realizaciju ovoga projekta.

Prijavi se