Za novog dekana Veleučilišta potvrđen doc. dr. sc. Ivan Ružić

11.01.2021.

Za novog dekana Veleučilišta potvrđen doc. dr. sc. Ivan Ružić

Na sjednici Upravog vijeća održanoj 8.1.2021. godine, za novog dekana Veleučilišta za mandatno razdoblje od četiri godine, potvrđen je dosadašnji v.d. dekana doc. dr. sc. Ivan Ružić.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Marketing – menadžment, na kojem je završio i poslijediplomski studij, smjer Poduzetništvo te doktorirao na temu  „Upravljanje markama prehrambenih proizvoda“.

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić je od 2013. godine u stalnom radnom odnosu. Između ostalog, profesionalno iskustvo doc.dr.sc. Ružića obuhvaća obavljanje različitih upravljačkih pozicija kao što su zamjenik direktora prodaje ambalaže u Belišće d.d., direktor komercijalnog sektora u Kutjevo d.d., član uprave u Kutjevo d.d., član nadzornog odbora u Đakovačkim vinima d.d., direktor prodaje u Agrokor vinima te direktor prodaje u Belje d.d.

Na funkciji voditelja Konzultativnog centra u Osijeku uvelike je pridonio razvoju i pozicioniranju Veleučilišta u regiji istočne Hrvatske. U veljači 2020. godine doc.dr.sc. Ružić preuzima funkciju prodekana za nastavu, studente, financije i poslovanje, a u srpnju iste godine preuzima funkciju vršitelja dužnosti dekana.

Čestitamo i želimo puno uspjeha u daljnjem radu na Veleučilištu!

Prijavi se