Preskoći do sadržaja

Kultura kvalitete

Osiguravanje kvalitete

Certifikat 2021

Osiguravanje kvalitete vrlo je važan segment sustava visokog obrazovanja u kojem se u posljednjih desetak godina na europskom obrazovnom prostoru učinilo mnogo. Uključivanjem u procese osiguravanja kvalitete visokoobrazovne institucije povećavaju svoju konkurentnost, transparentnost i ugled te izgrađuju odnos povjerenja, pritom stalno preispitujući učinkovitost postojećih mehanizama poboljšavanja rada.

Osiguravanje kvalitete obuhvaća sve aktivnosti koje se provode s ciljem trajnog poboljšavanja rada institucije. Zadaća je u proces uključiti sve dionike koji su posredno ili neposredno uključeni u proces učenja i poučavanja, pritom poštujući Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). Definirani standardi i smjernice doprinose zajedničkom shvaćanju sustava kvalitete i njegovu osiguravanju u učenju i poučavanju te su svojevrsni odgovor na promjene koje je donijela nova obrazovna paradigma.

Odjel za kvalitetu, učenje na daljinu i razvoj informacijskih tehnologija

Pravilnikom u unutarnjem ustrojstvu Veleučilišta “Baltazar Zaprešić” ustrojen je Odjel za kvalitetu, učenje na daljinu i razvoj informacijskih tehnologija. Kad je riječ o kvaliteti Odjel ima sljedeće zadaće:  

  • implementacija standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u nacionalnom, europskom i širem području visokog obrazovanja sa svrhom integracije Veleučilišta u nacionalni, europski i širi prostor visokog obrazovanja s razvijenom kulturom kvalitete;
  • trajno jačanje kapaciteta za ostvarivanje visokih akademskih standarda i pružanje kvalitetnog obrazovanja i stručne prakse studentima u njihovom procesu profesionalnog razvoja i stjecanja visokostručnih kompetencija;
  • snažniji razvoj i specifičnu nacionalnu i međunarodnu prepoznatljivost i izvrsnost ostvarivu kroz kvalitetu obrazovanja studenata, kvalitetu nastavnika i nastave, projekte i stručnu djelatnost s istaknutim doprinosom regionalnom i nacionalnom razvoju uz međunarodnu prepoznatljivost.

Studentski doprinos unaprjeđenju kvalitete rada Veleučilišta

Na kraju svake akademske godine provodi se studentska anketa radi povratne informacije o kvaliteti rada nastavnika, ali i o drugim aspektima poslovanja, poput zadovoljstva organizacijom nastave, radom referade, knjižnice, stručnom praksom, raznim događanjima itd.

Studenti/ce svoja mišljenja, preporuke, ideje ili prijedloge mogu uputiti preko svojih predstavnika u Studentskom zboru, radom u Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete i Povjerenstvu za unutarnju prosudbu sustava kvalitete, ili se izravno obratiti Odjelu, uz poštivanje anonimnosti. Partnerski odnos i konstruktivni prijedlozi doprinos su unaprjeđenju kvalitete rada Veleučilišta.

Prijavi se