Upravljanje

Upravno vijeće

  • mr. sc. DRAGO BAGO, predsjednik
  • MARINA JAMAN, dipl. iur.
  • KOLJA DRUŽIĆ, dipl. oec.
  • dr. sc. KONSTANCA KORENČIĆ KAMPL, prof. v. š. u trajnom zvanju
  • IVAN POKUPEC, univ. spec. oec. (zamjenica: Višnja Jurač, bacc. oec. )

Tajnica upravnog vijeća: Nina Nemčić, mag. iur.

v.d. Dekana - doc. dr. sc. Ivan Ružić, prof. v. š.

doc. dr. sc. Ivan Ružić na Baltazaru je od 2013. godine. Pročelnik je Katedre za ekonomiju, menadžment i marketing, te voditelj dislociranog studija u Osijeku. Diplomirao je poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na kojemu je i doktorirao.

Pomoćnica dekana - dr. sc. Petra Popek Biškupec

Pomoćnik dekana za administrativne i računovodstvene poslove - Ivan Pokupec, univ. spec. oec.

Glavna tajnica - Nina Nemčić, mag. iur.

Nina Nemčić, mag. iur., diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stječe u Ministarstvu financija, a nakon polaganja državnoga stručnog ispita te pravosudnog ispita radi na Općinskom sudu u Zaprešiću. Na Veleučilištu Baltazar radi od 2011. godine, a prije preuzimanja poslova glavne tajnice bila je voditeljica pravnih poslova.

Prijavi se