Preskoći do sadržaja

Izjava o pristupačnosti

19.04.2021.Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19; dalje utekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SLL327 od 2. prosinca.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene bak.hr

Status usklađenosti

Internetske stranice domene bak.hr u većem dijelu su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica I programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

 • pojedini dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom ili pdf obliku koji čitač ekrana ne može pročitati. To su uglavnom dokumenti koji se prema Zakonu o pristupačnosti svrstavaju u iznimke (članak 3. Zakona),

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 • web tehnologija prikaza kataložnih zapisa usklađena je sa WAI-ARIA specifikacijom
 • prikaz stranica prilagođen je mobilnim uređajima
 • tamni i svijetli način rada
 • povećavanje i smanjivanje slova
 • isticanje linkova, naslova i naziva slika
 • moguće je promijeniti font u font koji je prilagođen za osobe s disleksijom
 • alternativni opis na svim slikama (djelomično implementirano)
 • zaustavljanje animacija
 • omogućena navigacija tipkovnicom
 • kontrast na svim dijelovima u skladu je sa pravilima kontrasta
 • veličina fonta na svim stranicama u skladu je sa pravilima


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je dana 19. travnja 2021. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 11.od listopada 2018.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene te automatizirane provjere pristupačnosti korištenjem alata: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Izjava je zadnji put preispitana 7. lipnja. 2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti elektroničkom poštom: info@bak.hr, telefonom: +385 1 3315 735 ili poštom: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, Vladimira Novaka 23, 10 290 Zaprešić.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Pristupačnost