Preddiplomski studiji

Preddiplomski studiji

Obavijesti

Obrada i rješavanje zamolbi ili žalbi koje studenti imaju pravo podnositi putem studentske referade naplaćuju se 30,00 kn po jednoj zamolbi ili žalbi na IBAN HR4423600001101282482.

Zamolbe i žalbe studenti mogu podnositi isključivo putem studentske referade uz priložen dokaz o uplati naknade. Zamolbe i žalbe bez dokaza o uplati naknade neće se zaprimati niti rješavati.

Obrasci se prije ispisa moraju ispuniti u word dokumentu!

Napomena: Ukoliko se odobri zamolba za prijelaz sa redovito na izvanredno studiranje, student mora priložiti dokaz o zaposlenju (ugovor) kako bi se promjena izvršila prije slijedeće akademske godine, tj. sa datumom kojim ste stupili u radni odnos

Polaganje ispita pred nastavničkim povjerenstvom

U skladu s člankom 45., 59., 61. i 62. Statuta Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić i člankom 56. Pravilnika o studiranju:

„Za polaganje ispita pred nastavničkim povjerenstvom (4. i svaki sljedeći izlazak na ispit) studenti su dužni prethodno uplatiti naknadu u iznosu od 250,00 kuna po jednom ispitu te dokaz o izvršenoj uplati dostaviti studentskoj službi najkasnije tri dana prije ispitnoga termina, u protivnom neće moći pristupiti ispitu.“

Molimo studente da kopije uplatnica za polaganje ispita pred nastavničkim povjerenstvom predaju u studentsku referadu isključivo u originalnom primjerku, osobno ili putem e-maila na preddiplomski.studij@bak.hr.

U rok od tri dana prije ispita nisu uključujeni sam dan ispita niti vikendi.

Prijavi se