Ispitni rokovi

Ispitni rokovi

Preddiplomski studiji

Diplomski studiji

Financijski menadžment, Komunikacijski menadžment, Projektni menadžment, Menadžment javnog sektora

Dislocirani studij Biograd na Moru

Dislocirani studij Biograd na Moru

Prijavi se