Preskoći do sadržaja

Mrežne publikacije Veleučilišta Baltazar Zaprešić

Za pristup određenim mrežnim publikacijama bit će vam potrebna AAI@EduHr prijava!

Antal Balog - Osnove menadžmenta (Priručnik online studija)

______________________________________________________________________________________________

Marina Kovačević - Financiranje poslovnih kombinacija (skripta)

______________________________________________________________________________________________

Ernest Vlacic - Solealgae an Example of Collaborative Project Proposal Submission

______________________________________________________________________________________________

Ksenija Stojaković - Deutsch II

______________________________________________________________________________________________

Renata Ermacora - Financijski menadžment (izabrane teme)

______________________________________________________________________________________________

Augustin Zbiljski - Mikroekonomika (izabrane teme)

______________________________________________________________________________________________

Ivona Santini - Upravljanje obrtnim kapitalom (izabrane teme)

______________________________________________________________________________________________

Antal Balog i Zlatko Rešetar - Poduzetništvo i poslovni planovi (Priručnik za studente)

______________________________________________________________________________________________

Andrea Pešutić i Ninoslav Gregurić-Bajza - Osnove radnog i socijalnog prava (Skripta za studente)

______________________________________________________________________________________________

Antal Balog i Dario Lešić - Temelji poreznog sustava (Priručnik za studente)

_____________________________________________________________________________________________

Josip Kereta - Upravljanje rizicima (Priručnik za studente)

_____________________________________________________________________________________________

Pavlo Ružić i Dragoljub Amidžić - Ekonomika turizma i održivi razvoj

_____________________________________________________________________________________________

Antal Balog - Seminarska kuharica

_____________________________________________________________________________________________

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment (Scientific and Professional Conference with International Participation Management)

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 6. do 7. lipnja 2014. godine.

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Projekti i projektni menadžment (Scientific and Professional Conference with International Participation Projects and project management)

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan je povodom 10. godišnjice Visoke škole za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić, Zaprešić, od 25. do 26. veljače 2011. godine.