Preskoći do sadržaja

Međuknjižnična posudba

 • Knjižnica može posuđivati knjižničnu građu iz drugih knjižnica za svoje korisnike.
 • Međuknjižničnom posudbom naručuju se knjige, fotokopije, poglavlja knjiga, članaka i ostale  knjižnične građe koju druga knjižnica posuđuje.
 • Korisnici-naručitelji upućuju Knjižnici zahtjev koji odobrava dekan.
 • Knjige posuđene međuknjižničnom posudbom uglavnom se koriste u prostoru Knjižnice.
 • Ako korisnik u podnesenom zahtjevu navede da će građu koristiti izvan Knjižnice sve troškove zakasnine, oštećenja ili gubitka snosi sam.
 • Fotokopije članaka ostaju u trajnom vlasništvu korisnika-naručitelja koji se fotokopijom smije koristiti samo u svrhu znanstveno-stručnog rada.
 • Knjižnica provodi međuknjižničnu posudbu isključivo za potrebe nastave i znanstveno-stručnog rada.
 • Trošak za međuknjižničnu posudbu snosi Veleučilište.
 • Knjižnica može ustupiti dio vlastitog fonda drugim knjižnicama.
 • Knjižnica će procijeniti može li udovoljiti dobivenom zahtjevu, a da pri tome ne našteti interesu svojih korisnika.
 • Zahtjev za međuknjižničnu posudbu knjižnične građe Knjižnice odobrava dekan.
 • Međuknjižnična je posudba besplatna.
 • Sve troškove oštećenja ili gubitka snosi korisnik koji je građu naručio.
 • Rok posudbe građe iz Veleučilišne knjižnice za međuknjižničnu posudbu određen je vrstom i količinom građe prema Pravilniku s time da knjižnica ima ovlasti odrediti i kraći rok međuknjižnične posudbe, a rok posudbe građe iz drugih knjižnica ovisi o pravilima i rokovima posudbe knjižnice iz koje je građa posuđena.
 • Poštanske troškove međuknjižnične posudbe snosi knjižnica koja naručuje građu.

Prema Pravilniku o radu knjižnice

Pristupačnost