Preskoći do sadržaja

Misija, vizija, vrijednosti i zadaće Knjižnice

Misija

Knjižnica pravovremeno i cjelovito rješava informacijske zahtjeve svojih članova;
pruža kontinuiranu, kvalitetnu podršku nastavnom procesu i znanstvenoistraživačkom radu; prati stručne standarde, razvija nove usluge i aktivna je članica integriranog knjižničnog sustava.

Vizija

Knjižnica kao mjesto stvaranja, dijeljenja i očuvanja znanja.
Knjižnica koja surađuje s drugim knjižnicama, razmjenjuje iskustva, razvija nove usluge i svojim je korisnicima omiljeno mjesto za učenje, napredak i osobni razvoj.
Knjižnica kao mjesto otvorene znanosti, nesebičnog dijeljenja znanja i kvalitetnog provođenja vremena u prijateljskoj i poticajnoj atmosferi.

Vrijednosti

Rad u Knjižnici temeljen na poštivanju ljudskih prava s nultom tolerancijom na nasilje;
promicanje znanja i otvorenog pristupa informacijama i izvorima znanja; doprinos razvoju konstruktivne komunikacije i međusobnog uvažavanja kako među korisnicima knjižnice tako i među djelatnicima Veleučilišta i  svim pripadnicima knjižničarske struke.

Zadaće

Knjižnica ima zadaću biti stabilnom podrškom nastavnom procesu, pratiti informacijske potrebe svojih korisnika i prezentirati, tamo gdje je to potrebno, njihove zahtjeve upravnim tijelima Veleučilišta kako bi se sinergijskim pristupom željeni ciljevi na proširenju i poboljšanju knjižničnih usluga u poželjnim rokovima i na odgovarajući način i ostvarili.

Zadaće Knjižnice poslovi su koji se odnose na planiranje, nabavu, stručnu obradu davanje na korištenje, čuvanje i zaštitu raznolike knjižnične građe; rad s korisnicima i odgovarajuća prilagodba njihovim informacijskim zahtjevima; stalno stručno usavršavanje knjižničnog osoblja; briga za stvaranje potrebnih uvjeta za učenje i nesmetan rad u čitaonici; cjelokupna organizacija rada u knjižnici te stvaranje i održavanje kvalitetne i poticajne komunikacije i suradnje s korisnicima knjižnice, drugim organizacijskim jedinicama Veleučilišta, upravnim tijelima te ostalim visokoškolskim knjižnicama, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu,  ostalim knjižnicama, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom kulture i medija, Agencijom za znanost i obrazovanje, inozemnim knjižnicama, nakladničkim kućama, knjižarama, obrazovnim i kulturnim ustanovama kao i svim vrstama medija.

Pristupačnost