Publikacije

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment (Scientific and Professional Conference with International Participation Management)

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 6. do 7. lipnja 2014. godine.

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Projekti i projektni menadžment (Scientific and Professional Conference with International Participation Projects and project management)

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan je povodom 10. godišnjice Visoke škole za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić, Zaprešić, od 25. do 26. veljače 2011. godine.

Prijavi se