Raspored nastave

Raspored nastave

Diplomski studij

Financijski menadžment - redoviti i izvanredni studij

Komunikacijski menadžment - redoviti i izvanredni studij

Projektni menadžment - redoviti studij

Projektni menadžment - izvanredni studij

Menadžment javnog sektora - redoviti i izvanredni studij

Dislocirani studij Biograd na Moru

Redoviti i izvanredni studij

Dislocirani studij Osijek

Redoviti i izvanredni studij

Prijavi se