Preskoći do sadržaja

Tutori

Tutori

Veleučilište Baltazar želi svojim studentima omogućiti što produktivnije i ugodnije studiranje i zato već drugu godinu zaredom studentima pruža podršku u vidu tutora. Tutori su predavači koji studentima pomažu tijekom studiranja tako što ih savjetuju kako najbolje i najbrže svladati obveze i izazove s kojima se susreću tijekom studiranja.

Cilj je uvođenja tutora podizanje kvalitete studiranja i pomoć studentima da studij završe uspješno i u roku. Želimo da naši studenti izvuku maksimum od studiranja, kao i da im vrijeme provedeno na našem Veleučilištu bude ugodno i pozitivno iskustvo.

Tutori će studentima olakšati komunikaciju s drugim profesorima, savjetovati ih i usmjeravati tijekom studija, odnosno biti prva osoba kojoj će se moći obratiti u vezi s bilo kojim pitanjem ili nedoumicom na koje naiđu. Zadaća je tutora pružanje podrške studentima u njihovu radu i praćenje rezultata kolokvija i ispita te drugih aktivnosti i studentskih obveza.

Zadaća je tutora pružanje podrške studentima u njihovu radu.

Kliknite ovdje i saznajte tko su tutori preddiplomskih stručnih studija

Na 1. godini preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje za studente po grupama za seminare ili vježbe imenuju se sljedeći tutori i tutorice:

 • Poslovna ekonomija i financije (PEF) – Ivana Lacković, univ. spec. oec., viši pred. / ivanalackovic.marketing@bak.hr /
 • Menadžment u kulturi (MK) – Barbara Franić, univ. spec. oec. / bfranic@bak.hr /
 • Menadžment uredskog poslovanja (MUP) – Krešo Jurina, struč. spec. ing. techn. inf. et struč. spec. oec. / kjurina@bak.hr /

Na 2. godini preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje za studente po grupama za seminare ili vježbe imenuju se sljedeći tutori i tutorice:

 • Poslovna ekonomija i financije (PEF) – Ivana Lacković, univ. spec. oec., viši pred. / ivanalackovic.marketing@bak.hr /
 • Menadžment u kulturi (MK) – Barbara Franić, univ. spec. oec. / bfranic@bak.hr /
 • Menadžment uredskog poslovanja (MUP) – dr. sc. Dafne Vidanec, prof. v.š. / dvidanec@bak.hr /

Na 3. godini preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje za studente po grupama za seminare ili vježbe imenuju se sljedeći tutori i tutorice:

 • Poslovna ekonomija i financije (PEF) – mr. sc. Kristijan Čović, viši pred. / kcovic@bak.hr /
 • Menadžment u kulturi (MK) – Barbara Franić, univ. spec. oec. / bfranic@bak.hr /
 • Menadžment uredskog poslovanja (MUP) – mr. sc. Dubravka Maras, pred. / dmaras@bak.hr /

Na 1. godini, 2. godini i 3. godini preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije za studente po grupama za seminare ili vježbe imenuje se sljedeći tutor:

 • Krešimir Jurina, struč. spec. ing. techn. inf. et struč. spec. oec., pred. / kjurina@bak.hr /

Kliknite ovdje i saznajte tko su tutori specijalističkih diplomskih stručnih studija

Na 1. i 2. godini diplomskog stručnog studija Menadžment javnog sektora za studente imenuje se sljedeći tutor:

Na 1. i 2. godini diplomskog stručnog studija Financijski menadžment za studente imenuje se sljedeća tutorica:

Na 1. i 2. godini diplomskog stručnog studija Komunikacijski menadžment za studente imenuje se sljedeća tutorica:

 • Stjepan Lacković, mag. edu. inf. et mag. edu. philo., v. pred. / slackovic1@bak.hr /

Na 1. i 2. godini diplomskog stručnog studija Projektni menadžment za studente imenuje se sljedeći tutor:

Za sve studente dislociranog studija PM u Osijeku imenuje se sljedeći tutor:

Za sve studente dislociranog studija PIU u Biogradu na Moru imenuje se sljedeći tutor: