Završni radovi na diplomskom studiju

Završni radovi na diplomskom studiju

Procedura za izradu završnih radova

 1. Povjerenstvo za završne radove na početku posljednjeg semestra studija sastavlja popis potencijalnih mentora koje studenti mogu birati u pojedinoj akademskoj godini. Popis potencijalnih mentora objavljuje se unutar sustava digitalne referade (Infoeduka).
 2. Koristeći prijavni obrazac unutar sustava digitalne referade (Infoeduka), student podnosi zahtjev za imenovanje mentora te predlaže tri mentora i tri okvirna tematska područja iz kojih želi pisati završni rad, naznačujući koje mu je područje i mentor prvi, drugi odnosno treći izbor.
 3. Jedan od tri mentora treba potvrditi prihvaćanje mentorstva. Ako niti jedan od predloženih mentora ne prihvati mentorstvo, predsjednik Povjerenstva za završne radove dodjeljuje studentu mentora.
 4. Studenti će o izboru mentora i područja biti obaviješteni kroz sustav digitalne referade (Infoeduka), nakon čega se trebaju najaviti na konzultacije mentoru za točno definiranje teme, cilja i sadržaja rada.
 5. Nakon definiranja teme, ciljeva i sadržaja student u studentsku referadu podnosi isprintanu ispunjenu Prijavu završnog rada (DR1 obrazac), koju referada dostavlja na odobrenje Povjerenstvu za završne radove.
 6. Nakon što Povjerenstvo provjeri Prijavu završnog rada, studentska referada obavještava studenta i mentora o mišljenju Povjerenstva.
 7. Nakon što Povjerenstvo odobri temu, student pod vodstvom mentora izrađuje završni rad, slijedeći Predložak za pisanje završnih radova.
 8. Konačnu inačicu završnog rada mentor provjerava kroz sustav za otkrivanje plagijata i o tome prilaže potpisano Izvješće
 9. Nakon što završni rad bude završen, a konačnu inačicu prihvati mentor, student ispunjava Potvrdu o dovršetku završnog rada (DR-2). U toj potvrdi treba navesti i članove Povjerenstva za obranu završnog rada, koje predlaže mentor. Potvrdu o dovršetku završnog rada student predaje studentskoj referadi u isprintanom obliku. Studentska referada predaje obrazac predsjedniku Povjerenstva za završne radove, koji svojim potpisom potvrđuje članove Povjerenstva za obranu završnog rada.
 10. Osim Potvrde o dovršetku završnog rada, student mora studentskoj referadi predati i sljedeće:
        - DR-3 obrazac – o ispunjenim obvezama studenta
        - DR-4 obrazac – Izjava o pohrani završnih radova u Digitalni repozitorij VBZ-a
        - indeks, koji je ovjerila knjižnica (da su sve knjige vraćene)
        - potvrdu o uplati iznosa od 500 kuna na IBAN Veleučilišta HR4423600001101282482
          (troškovi obrane završnog rada, izrade diplome i promocije)
        - indeks, koji je ovjerio Odjel za financijsko-računovodstvene poslove
          (o podmirenju svih obveza)

        - 3 spiralno uvezena primjerka završnog rada
        - Izjavu o autorstvu završnog rada i akademskoj čestitosti (treba je ugraditi u rad iza poglavlja
          Zaključak, u skladu s Predloškom za pisanje završnih radova)
        - potpisano izvješće mentora o provjeri rada kroz sustav za otkrivanje plagijata.
 11. Nakon što studentska referada zaprimi prethodno navedenu dokumentaciju, Odjel za   organizaciju obrana završnih radova uz dogovor s članovima Povjerenstva za obranu završnog rada te sa studentom usuglašava termin obrane završnog rada.
 12. Student na obranu donosi jedan tvrdo ukoričeni rad (tamno plave korice sa srebrnim slovima) te dva CD-a, na kojima se nalazi rad u PDF formatu i Obrazac o pohrani, koji student zaprima e-mailom uz obavijest o terminu obrane.
 13. Tijek obrane završnog rada detaljno je pojašnjen u članku 20. Pravilnika o završnom radu i završnom ispitu na specijalističkim diplomskim stručnim studijima i članku 20. Pravilnika o završnom radu na preddiplomskim stručnim studijima.

Za više informacija obratite se referentici za organizaciju obrana završnih radova:
Marijana Šestan
tel: 01 3310 203
e-mail: obrane.radova@bak.hr

Prijavi se