Završni radovi na preddiplomskom studiju

Završni radovi na preddiplomskom studiju

Postupak predaje završnih radova

Nakon položenih SVIH ispita, upisanih u indeks i Infoeduka sustav te odobrenja za predaju rada od strane mentora, kako bi predao i obranio svoj Završni rad, student/ica je obvezan/a:

  1. Ispuniti DR2, DR3, DR4 obrazac, Obrazac o ispunjenim obvezama i Izjavu o autorstvu, ovjeriti ih kod mentora i voditelja usmjerenja
  2. Ovjeriti indeks u knjižnici o izvršenim obvezama
  3. Uplatiti iznos od 500,00 kn na IBAN Veleučilišta HR4423600001101282482 (troškovi obrane Završnog rada, izrade diplome i promocije) te indeks ovjeriti u Računovodstvu o podmirenju svih obveza

Nakon navedenog, u referadu dostaviti:

  • 3 SPIRALNO UVEZENA ZAVRŠNA RADA,
  • OBRASCE iz točke 1,
  • ovjereni INDEKS,
  • POTVRDU O UPLATI 500,00 kn

Referada provjerava sve dostavljeno te sve predaje Referentu za organizaciju obrana koji, nakon dogovorenih termina sa Povjerenstvom i mentorom, studentu emailom upućuje poziv za obranu Završnog rada.

Na dan obrane, student donosi jedan tvrdo ukoričeni rad (tamno plavi sa srebrnim slovima) sa CD-om na zadnjoj stranici te jedan zaseban CD u omotu u pdf formatu i izjavom o pohrani uz rad koju zaprima emailom prilikom obavijesti o terminu obrane.

NAPOMENA!
"Obrazac u svrhu pohrane završnih radova" se ispunjava računalno, a zatim se pohranjuje na CD-u uz završni rad.

Za više informacija kontaktirajte službu za organizaciju i obranu završnih radova
Niži referent za organizaciju obrana diplomskih radova - Marijana Šestan
01/3310-203

Prijavi se