Preskoći do sadržaja

Odjeli i katedre

Odjeli i katedre

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić ustrojeni su veleučilišni odjeli i katedre na čijem su čelu predstojnici i pročelnici, koji razvijaju nastavne procese i pripadajuće predmete, kao i kompetencije nastavnika kako na preddiplomskim tako i na specijalističkim diplomskim studijima.

Prema pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 1. prosinca 2014. godine, donesenoj u postupku reakreditacije Visoke škole za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao je potvrdu o reakreditaciji. Time je potvrđeno da je Veleučilište Baltazar Zaprešić ispunilo uvjete za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te Kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 29. lipnja 2011. godine.

Katedre Veleučilišta Baltazar Zaprešić

Katedre i njihovi članovi sudjeluju u izradi ishoda učenja za pojedine predmete prema potrebama studijskih programa, a u skladu s nacionalnim i europskim kvalifikacijskim okvirom, te prate realizaciju ishoda učenja. Predmeti koji se na katedrama razvijaju usklađuju se tako da se izvedbeni programi srodnih predmeta nadopunjavaju.

Nastoji se da predmeti budu interdisciplinarni, tako da se nadopunjavaju s predmetima s drugih katedri, da prate novu literaturu, nove metode poučavanja te rezultate i trendove u stručnom i znanstvenom istraživanju. Članovi katedri s pročelnicima osmišljavaju izvannastavne aktivnosti i programe u skladu s preporukama Stručnog vijeća, Dekanskog kolegija, prodekana za nastavu, kao i dekana i Uprave Veleučilišta.

Unutar katedri definiraju se potrebe za nastavnicima s točno određenim kompetencijama prema potrebama studijskih programa, zahtjevima nastave i pravilima struke. Pročelnici katedri redovito prate kvalitetu nastavnika i asistenata u nastavi u kontekstu njihova stručnog usavršavanja, izbora u nastavna zvanja i razvoja karijere.

Veleučilišni odjeli

Veleučilišni odjeli

Radi osiguranja kvalitete i rada studija Veleučilište Baltazar Zaprešić organiziralo je veleučilišne odjele, koji su zaduženi za rukovođenje poslovima odjela, organizaciju i koordinaciju kvalitete i rada voditelja studija i studijskih usmjerenja. Veleučilišni su odjeli:

  • Odjel preddiplomskih stručnih studija – predstojnica: dr. sc. Suzana Herman, v. pred.
  • Odjel specijalističkih diplomskih stručnih studija
  • Odjel znanstveno istraživačkog i stručnog rada – predstojnik: izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža
  • Odjel za cjeloživotno obrazovanje i učenje
  • Odjel za kvalitetu – predstojnica: dr. sc. Sendi Deželić
  • Odjel za mobilnost i međunarodnu suradnju – predstojnik: izv. prof. dr. sc. Alan Labus

Katedra za ekonomiju i kvantitativne analize

Popis predmeta na katedri

Katedra za marketing i komunikacije

Popis predmeta na katedri

Katedra za menadžment i poduzetništvo

Popis predmeta na katedri

Katedra za financije i računovodstvo

Popis predmeta na katedri

Katedra za pravo i strane jezike

Popis predmeta na katedri

Katedra za sociologiju i srodne discipline

Popis predmeta na katedri

Pristupačnost