Online studiranje

Online studiranje

Želite studirati, ali nemate vremena?

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić moguće je upisati izvanredni stručni studij Poslovanje i upravljanje kroz online hibridni oblik studiranja, te izvanredni diplomski specijalistički studij Menadžment Javnog sektora.

Kakav je to oblik studiranja?

Online hibridni oblik obrazovanja u virtualnom okruženju sinonim je za novi, moderan i kvalitetan način obrazovanja uz pomoć informacijsko - komunikacijske tehnologije. Temelji se na kombinaciji klasičnog oblika nastave s nastavom koja se odvija u virtualnom okruženju.
Ishodi učenja za studijski program i za svaki kolegij zasebno, potpuno su jednaki kao i kod klasičnog studijskog programa. U online studiju posebno se naglašava i traži kontinuirani rad, timski rad, kritičko i stvaralačko razmišljanje, te nalaženje vlastitih putova do ciljanih rezultata.

Što to znači za studente?

Izvanredni studenti će moći pohađati svaki kolegij u obliku online hibridnog načina studiranja te su obavezni ostvariti ukupno 40% prisutnosti na predavanjima putem webinara i dvorane.
Sva predavanja profesori će održavati u dvorani u prostorima Veleučilišta Baltazar. Studenti imaju mogućnost izabrati žele li predavanja slušati u dvorani ili online.
Studenti koji odluče predavanja slušati online će u realnom vremenu bez obzira na svoju lokaciju u tom trenutku moći pristupiti predavanjima putem softwera Adobe Connect.
Putem Adobe Connecta studenti će interaktivno sudjelovati u nastavi te će izvršavati obveze i zadatke kao i studenti u dvorani.

Na prvom predavanju profesori će studentima prikazati vremenik sa svim terminima predavanja, planovima i aktivnostima vezanim uz kolegij koji se izvodi.
Nastavni materijali sa svim uputama vezanim uz izvedbu kolegija kao i obvezama studenata biti će unaprijed objavljena na sustavu Baltazar.
Putem sustava Baltazar provoditi će se razne provjere stečenog znanja u obliku kvizova, seminara, zadataka, case study, kritički osvrt na aktualne članke vezane uz tematiku…
Predavanja koja se održavaju putem webinara ne mogu trajati više do 2,5 školska sata.
Kolokviji, predrok te ispitni rokovi održavati će se isključivo u kontroliranim uvjetima u prostorima Veleučilišta Baltazar.

Izvanredni studenti koji upišu online hibridni oblik studiranja besplatno prolaze uvodnu edukaciju „studij na eBaltazaru“.

Minimalni broj upisanih studenata za izvođenje online hibridnog programa je 20.

UVJETI ZA ONLINE HIBRIDNI OBLIK STUDIRANJA:

  • računalo,
  • pristup na širokopojasni (ADSL) Internet,
  • informatička - informacijska pismenost
  • mikrofon,
  • kamera.

Više nema prepreka studiranju!

Cijena školarine online hibridnog oblika studiranja jednaka je cijeni školarine klasičnog oblika studiranja. Prava, obveze i status studenata iz online hibridnog studija izjednačeni su sa pravima, obvezama i statusom izvanrednih studenata. Diploma stečena online hibridnim studijem ravnopravna je onoj stečenoj klasičnim studijem. Detaljnije upute o online hibridnom obliku studiranja uređene su odlukom Veleučilišta.

Veleučilište Baltazar Zaprešić svojim je studentima uz najpovoljniju školarinu osiguralo i dodatnu podršku studiranju – od tutora, koji se brinu za studente, do online studija, koji počinje već s online razredbenim ispitom za sve buduće studente koji nemaju položenu državnu maturu.

Sve o upisima potražite ovdje.

Javite se našemu Baltazar timu s povjerenjem na e-mail adresu info@bak.hr, a preko društvenih mreža Veleučilišta upoznajte ugodan svijet studiranja na Baltazaru.
Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i vidimo se na upisima!

Uz prenatrpanu satnicu u prvom semestru postalo mi je gotovo nemoguće uskladiti studijske s poslovnim i privatnim obavezama. Olakšavajuća okolnost u tome upravo je mogućnost online studiranja.

Tanja Gustin

Studentica specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment javnoga sektora

Online studiranje omogućava nam smanjenje putnih troškova i gubitka vremena potrebnog za odlazak na predavanja te biranje lokacije i tempa učenja, što je vrlo važno u užurbanom svijetu današnjice.

Ivana Deisinger

Studentica specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment javnog sektora

Online način studiranja upravo odgovara sloganu „Veleučilište po mjeri studenata“. Online izvođenje nastave, konzultacija i ispita savršeno odgovara potrebama studenata koji su u zrelim godinama, zaposleni i prenatrpani obavezama.

Stjepan Strahinec

Student specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment javnog sektora

Prijavi se