Preskoći do sadržaja

Online studiranje

Online studiranje

Želite studirati, ali nemate vremena?

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić moguće je upisati izvanredni stručni studij Poslovanje i upravljanje te izvanredni diplomski specijalistički studij Menadžment javnog sektora kao online oblik studiranja.

Kakav je to oblik studiranja?

Kakav je to oblik studiranja?

Online oblik obrazovanja se odvija većinom u virtualnom okruženju što uključuje moderan i kvalitetan način obrazovanja uz pomoć informacijsko - komunikacijske tehnologije. Nastava na online studijima na Veleučilištu Baltazar temelji se na kombinaciji klasičnog oblika nastave s nastavom koja se odvija u virtualnom okruženju.

Ishodi učenja za online studijski program i za svaki kolegij zasebno, potpuno su jednaki kao i kod klasičnog studijskog programa. U online studiju posebno se naglašava i traži kontinuirani rad, timski rad, kritičko i stvaralačko razmišljanje, te nalaženje vlastitih putova do ciljanih rezultata.

Što to znači za studente?

Što to znači za studente?

Izvanredni studenti će moći pohađati svaki kolegij u obliku online hibridnog načina studiranja te su obavezni ostvariti ukupno 40% prisutnosti na predavanjima putem webinara i u dvorani.

Sva predavanja nastavnici će održavati u dvorani u prostorima Veleučilišta Baltazar. Studenti imaju mogućnost izabrati žele li predavanja slušati u dvorani ili online.

Studenti koji odluče predavanja slušati online će u realnom vremenu bez obzira na svoju lokaciju u tom trenutku moći pristupiti predavanjima putem virtualne učionice, izvršavati obveze i zadatke kao i studenti u dvorani te interaktivno sudjelovati u nastavi.

Na prvom predavanju nastavnici će studentima prikazati vremenik sa svim terminima predavanja, planovima i aktivnostima vezanim uz kolegij koji se izvodi.

Nastavni materijali sa svim uputama vezanim uz izvedbu kolegija kao i obvezama studenata biti će unaprijed objavljeni na sustavu Baltazar.

Putem sustava Baltazar provoditi će se razne provjere stečenog znanja u obliku kvizova, seminara, zadataka, case study, kritičkog osvrta na aktualne članke vezane uz tematiku…

Kolokviji, predrok te ispitni rokovi održavati će se isključivo u kontroliranim uvjetima u prostorima Veleučilišta Baltazar.

Izvanredni studenti koji upišu online hibridni oblik studiranja besplatno prolaze uvodnu edukaciju „Studij na eBaltazaru“.

UVJETI ZA ONLINE HIBRIDNI OBLIK STUDIRANJA:

  • računalo,
  • pristup na širokopojasni (ADSL) Internet,
  • informatička - informacijska pismenost,
  • mikrofon,
  • kamera.

Više nema prepreka studiranju!

Više nema prepreka studiranju!

Cijena školarine online hibridnog oblika studiranja jednaka je cijeni školarine klasičnog oblika studiranja. Prava, obveze i status studenata iz online hibridnog studija izjednačeni su sa pravima, obvezama i statusom izvanrednih studenata. Diploma stečena online hibridnim studijem ravnopravna je onoj stečenoj klasičnim studijem.

Veleučilište Baltazar Zaprešić svojim je studentima uz najpovoljniju školarinu osiguralo i dodatnu podršku studiranju – od tutora, koji se brinu za studente, do online studija, koji počinje već s online razredbenim ispitom za sve buduće studente koji nemaju položenu državnu maturu.

Sve o upisima potražite OVDJE.

Javite se našemu Baltazar timu s povjerenjem na e-mail adresu info@bak.hr, a preko društvenih mreža Veleučilišta upoznajte ugodan svijet studiranja na Baltazaru.

Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i vidimo se na upisima!

Uz prenatrpanu satnicu u prvom semestru postalo mi je gotovo nemoguće uskladiti studijske s poslovnim i privatnim obavezama. Olakšavajuća okolnost u tome upravo je mogućnost online studiranja.

Tanja Gustin

Studentica specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment javnoga sektora

Online studiranje omogućava nam smanjenje putnih troškova i gubitka vremena potrebnog za odlazak na predavanja te biranje lokacije i tempa učenja, što je vrlo važno u užurbanom svijetu današnjice.

Ivana Deisinger

Studentica specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment javnog sektora

Online način studiranja upravo odgovara sloganu „Veleučilište po mjeri studenata“. Online izvođenje nastave, konzultacija i ispita savršeno odgovara potrebama studenata koji su u zrelim godinama, zaposleni i prenatrpani obavezama.

Stjepan Strahinec

Student specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment javnog sektora

Pristupačnost