Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Informacijske tehnologije

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Alisa Bilal Zorić | abilal@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica informacijskih tehnologija (bacc. techn. inf.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Matematika I 60 30 0 30 7 Obavezni Ispit
Građa računala 45 15 0 30 5 Obavezni Ispit
Operacijski sustavi 60 30 0 30 7 Obavezni Ispit
Baze podataka 60 30 0 30 7 Obavezni Ispit
Ukupno 255 120 0 135 30 5 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Matematika II 60 30 0 30 6 Obavezni Ispit
Logika za informatičare 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Uvod u (X)HTML i CSS 45 15 0 30 4 Obavezni Ispit
Algoritmi i strukture podataka 60 30 0 30 6 Obavezni Ispit
Informacijski sustavi 45 45 0 0 5 Obavezni Ispit
Engleski jezik za IT 45 15 0 30 4 Obavezni Ispit
Ukupno 300 165 0 135 30 6 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Objektno programiranje 75 30 0 45 7 Obavezni Ispit
Statistika i ekonometrija 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Web programiranje 45 15 0 30 6 Obavezni Ispit
Komunikacijski sustavi i mreže 60 15 0 45 7 Obavezni Ispit
Projektiranje informacijskih sustava 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Ukupno 270 120 0 150 30 5 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Uvod u kriptografiju 60 45 0 15 6 Obavezni Ispit
e-Kanali u poslovanju 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Sustavi za upravljanje znanjem 60 30 0 30 6 Obavezni Ispit
Mobilne aplikacije 60 30 0 30 6 Obavezni Ispit
Sistemsko inženjerstvo 75 30 0 45 7 Obavezni Ispit
Ukupno 300 165 15 120 30 5 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poslovna inteligencija 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Menadžment kontinuiranih i projektnih procesa 30 30 0 0 5 Obavezni Ispit
Informacijske tehnologije u poduzetništvu 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Poslovno-pravni aspekti elektroničkog trgovanja 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Financijski kontroling projekta 45 30 0 15 4 Obavezni Ispit
Stručna praksa 80 0 0 80 7 Obavezni Ispit
Ukupno 320 150 45 125 30 6 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Modeliranje poslovnih procesa 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
e-Uprava 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje rizicima 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Poslovno komuniciranje 30 15 0 15 3 Obavezni Ispit
Digitalni marketing 45 15 0 30 4 Obavezni Ispit
Stručni završni rad 2 1 0 1 10 Obavezni Ispit
Ukupno 227 121 30 76 30 6 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije 15 15 0 0 4 Obavezni Ispit
Matematika I 30 30 0 0 7 Obavezni Ispit
Građa računala 20 20 0 0 5 Obavezni Ispit
Operacijski sustavi 35 25 0 10 7 Obavezni Ispit
Baze podataka 30 30 0 0 7 Obavezni Ispit
Ukupno 130 120 0 10 30 5 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Matematika II 25 25 0 0 6 Obavezni Ispit
Logika za informatičare 20 20 0 0 5 Obavezni Ispit
Uvod u (X)HTML i CSS 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Algoritmi i strukture podataka 30 30 0 0 6 Obavezni Ispit
Informacijski sustavi 20 20 0 0 5 Obavezni Ispit
Engleski jezik za IT 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Ukupno 135 135 0 0 30 6 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Objektno programiranje 30 30 0 0 7 Obavezni Ispit
Statistika i ekonometrija 20 20 0 0 5 Obavezni Ispit
Web programiranje 25 25 0 0 6 Obavezni Ispit
Komunikacijski sustavi i mreže 40 15 0 25 7 Obavezni Ispit
Projektiranje informacijskih sustava 20 20 0 0 5 Obavezni Ispit
Ukupno 135 110 0 25 30 5 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Uvod u kriptografiju 25 25 0 0 6 Obavezni Ispit
e-Kanali u poslovanju 20 20 0 0 5 Obavezni Ispit
Sustavi za upravljanje znanjem 20 20 0 0 6 Obavezni Ispit
Mobilne aplikacije 30 30 0 0 6 Obavezni Ispit
Sistemsko inženjerstvo 35 35 0 0 7 Obavezni Ispit
Ukupno 130 130 0 0 30 5 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poslovna inteligencija 25 25 0 0 5 Obavezni Ispit
Menadžment kontinuiranih i projektnih procesa 30 30 0 0 5 Obavezni Ispit
Informacijske tehnologije u poduzetništvu 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Poslovno-pravni aspekti elektroničkog trgovanja 30 30 0 0 5 Obavezni Ispit
Financijski kontroling projekta 25 25 0 0 4 Obavezni Ispit
Stručna praksa 80 0 0 80 7 Obavezni Ispit
Ukupno 210 130 0 80 30 6 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Modeliranje poslovnih procesa 30 30 0 0 4 Obavezni Ispit
e-Uprava 25 25 0 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje rizicima 30 30 0 0 5 Obavezni Ispit
Poslovno komuniciranje 20 20 0 0 3 Obavezni Ispit
Digitalni marketing 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Stručni završni rad 2 1 0 1 10 Obavezni Ispit
Ukupno 127 126 0 1 30 6 I / 0 K