• STUDIJ

  Informacijske tehnologije

 • VODITELJ STUDIJA

  prof. dr. sc. Vladimir Šimović | vsimovic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica informacijskih tehnologija (bacc. techn. inf.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Zašto Informacijske tehnologije?

Zašto Informacijske tehnologije?

Kompetencije iz područja informacijskih tehnologija najtraženije su na europskom tržištu. Ono što ovaj studij diferencira od sličnih u RH jest to što studenta, osim za znanja iz područja programiranja, rada s mrežama, izrade mobilnih aplikacija i sistemskog inženjerstva, osposobljava i za ona znanja koja poslodavci u sve većoj mjeri ističu kao ključna. Riječ je o znanjima iz područja pravne regulative u IT sektoru, projektnog menadžmenta, osnova financija, ekonometrije i digitalnog marketinga.

Posebnost ovog programa i njegovo glavno obilježje jest interdisciplinarnost, koja se očituje u povezivanju različitih sadržaja te u pomno razrađenim ishodima učenja svakog kolegija. Pri razradi nastavnih silaba na umu smo imali profil stručnjaka koji želimo obrazovati. Tako ovim studijem dobivate vrhunsko obrazovanje iz financija, prava, ekonomije, razumijevanja poslovnih procesa, menadžmenta i IT-a.

O programu

Studenti će steći znanja za:

 1. rad s hardverskim i softverskim komponentama na naprednoj razini
 2. primjenu matematičkih metoda, modela i tehnika u rješavanju problema iz područja programiranja i projektiranja poslovnih informacijskih sustava
 3. vrednovanje trendova u suvremenim operacijskim sustavima te procjenu njihove primjenjivosti za funkcijske potrebe organizacije i pojedinca
 4. određivanje potreba za projektiranje veze računalnog sustava, programske potpore i funkcije operacijskih sustava
 5. primjenu osnovne razine programiranja: C Sharp i JAVA
 6. primjenu napredne razine izrade CMS-a i više razine HTML-a, XML-a, CSS-a
 7. izradu baze podataka u MySQL-u na naprednoj razini
 8. rad sa serverskim aplikacijama na osnovnoj razini
 9. modeliranje poslovnih procesa i podataka u organizacijama i primjenu modela u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 10. projektiranje informacijskih sustava na osnovnoj razini
 11. primjenu metoda i tehnika razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
 12. konfiguriranje računalne mreže na osnovnoj razini
 13. primjenu osnovne razine ekonometrijske analize
 14. rad s IT alatima u upravljanju projektima na osnovnoj razini
 15. primjenu osnova pravne regulative u elektroničkom poslovanju
 16. upravljanje financijskim tijekovima na osnovnoj razini u upravljanju projektnim proračunima
 17. izradu mobilnih i web-aplikacija na osnovnoj razini
 18. korištenje IT alata za digitalni marketing na osnovnoj razini
 19. primjenjivanje vještina učenja potrebnih za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.

Opisi kolegija studija Informacijske tehnologije

Preporučili poslodavci

Preporučili poslodavci

Kvalitetu programa preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije prepoznali su i brojni dionici u gospodarstvu, među ostalima i Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatska udruga poslodavaca, koji smatraju da u društvu postoji potreba za kvalifikacijom koju će imati završeni prvostupnici studija Informacijske tehnologije Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Što stručnjaci kažu o našem IT studiju

Najčešća pitanja

Sva pitanja

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za smjerove Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja iznosi 17 000,00 kuna, a za studij Informacijske tehnologije 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta na školarinu, prilagođene mogućnostima studenata.

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima: za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine obiteljski popust pravne osobe studenti koji u roku završe studij studenti članovi Alumni kluba najuspješniji studenti.

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (prijava, domovnica, rodni list, svjedodžba/e, dokaz o uplaćenoj naknadi za razredbeni postupak) je potrebno poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija. 

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri, koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Što moram ponijeti na upis?

dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn troškovi osiguranja: 50,00 kn sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koji su važni datumi za upise na studije?

1. Upisni rok Studij u Zaprešiću: Primanje prijava : 18. ožujak – 16. srpanj 2019. Razredbeni ispit (online) : 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019. Upisi : 18. srpanj 2019. od 08:00 do 18:00 sati Dislocirani studij u Biogradu na Moru: Primanje prijava : 18. ožujak – 16. srpanj 2019. Razredbeni ispiti (online) : 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019. Upisi : 19. srpanj 2019. 2. Upisni rok Studij u Zaprešiću: Primanje prijava : 26. kolovoz – 17. rujan 2019. Razredbeni ispit (online) : 4. i 18. rujan 2019. Upisi : 19. rujan 2019. Dislocirani studij u Biogradu na Moru Primanje prijava : 26. kolovoz – 17. rujan 2019. Razredbeni ispiti (online) : 4. i 18. rujan 2019. Upisi : 20. rujan 2019. 3. Upisni rok Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM Primanje prijava : 24. rujan – 2. listopad 2019. Razredbeni ispit (online) : 3. listopad 2019. Upisi : 4. listopad 2019. Prijelazi s drugih visokih učilišta Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM Primanje prijava : 18. ožujak – 2. listopad 2019. Upisi na studij u Zaprešiću : 18.7., 19.9. i 4.10.2019. Upisi na studij u BnM : 19.7., 20.9. i 4.10.2019.

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koji su uvjeti upisa na preddiplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Upis u prvu godinu studija moguć je na temelju položene državne mature ili položenog razredbenog ispita.

Koji su dokumenti potrebni za prijavu razredbenog ispita i za upise?

Uz prijavu se prilaže domovnica, rodni list, svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu te dokaz o uplaćenoj naknadi za razredbeni postupak. 

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na preddiplomski stručni studij s drugih visokih učilišta mogu ostvariti studenti ili bivši studenti drugih visokih učilišta iz Republike Hrvatske ako studiraju ili su studirali programe iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, pod uvjetom da im od godine zadnjeg testiranja studijske godine nije prošlo više od 10 godina. Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr.

Sva pitanja
Prijavi se