Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Informacijske tehnologije

 • VODITELJ STUDIJA

  dr.sc. Alisa Bilal Zorić, v.pred. | abilal@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica informacijskih tehnologija (bacc. techn. inf.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju možete pogledati OVDJE.

Zašto Informacijske tehnologije?

Zašto Informacijske tehnologije?

Kompetencije iz područja informacijskih tehnologija najtraženije su na europskom tržištu. Ono što ovaj studij diferencira od sličnih u RH jest to što studenta, osim za znanja iz područja programiranja, rada s mrežama, izrade mobilnih aplikacija i sistemskog inženjerstva, osposobljava i za ona znanja koja poslodavci u sve većoj mjeri ističu kao ključna. Riječ je o znanjima iz područja pravne regulative u IT sektoru, projektnog menadžmenta, osnova financija, ekonometrije i digitalnog marketinga.

Posebnost ovog programa i njegovo glavno obilježje jest interdisciplinarnost, koja se očituje u povezivanju različitih sadržaja te u pomno razrađenim ishodima učenja svakog kolegija. Pri razradi nastavnih silaba na umu smo imali profil stručnjaka koji želimo obrazovati. Tako ovim studijem dobivate vrhunsko obrazovanje iz financija, prava, ekonomije, razumijevanja poslovnih procesa, menadžmenta i IT-a.

O programu

Studenti će steći znanja za:

 1. rad s hardverskim i softverskim komponentama na naprednoj razini
 2. primjenu matematičkih metoda, modela i tehnika u rješavanju problema iz područja programiranja i projektiranja poslovnih informacijskih sustava
 3. vrednovanje trendova u suvremenim operacijskim sustavima te procjenu njihove primjenjivosti za funkcijske potrebe organizacije i pojedinca
 4. određivanje potreba za projektiranje veze računalnog sustava, programske potpore i funkcije operacijskih sustava
 5. primjenu osnovne razine programiranja: C Sharp i JAVA
 6. primjenu napredne razine izrade CMS-a i više razine HTML-a, XML-a, CSS-a
 7. izradu baze podataka u MySQL-u na naprednoj razini
 8. rad sa serverskim aplikacijama na osnovnoj razini
 9. modeliranje poslovnih procesa i podataka u organizacijama i primjenu modela u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 10. projektiranje informacijskih sustava na osnovnoj razini
 11. primjenu metoda i tehnika razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
 12. konfiguriranje računalne mreže na osnovnoj razini
 13. primjenu osnovne razine ekonometrijske analize
 14. rad s IT alatima u upravljanju projektima na osnovnoj razini
 15. primjenu osnova pravne regulative u elektroničkom poslovanju
 16. upravljanje financijskim tijekovima na osnovnoj razini u upravljanju projektnim proračunima
 17. izradu mobilnih i web-aplikacija na osnovnoj razini
 18. korištenje IT alata za digitalni marketing na osnovnoj razini
 19. primjenjivanje vještina učenja potrebnih za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.

Opisi kolegija studija Informacijske tehnologije

Preporučili poslodavci

Preporučili poslodavci

Kvalitetu programa preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije prepoznali su i brojni dionici u gospodarstvu, među ostalima i Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatska udruga poslodavaca, koji smatraju da u društvu postoji potreba za kvalifikacijom koju će imati završeni prvostupnici studija Informacijske tehnologije Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Što stručnjaci kažu o našem IT studiju