• STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Menadžment u kulturi

 • VODITELJ STUDIJA

  Suzana Herman, mag. oec. | sherman@bak.hr

  VODITELJICA USMJERENJA

  Barbara Franić, univ. spec. oec. | bfranic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  17 000,00 kn

Redovni studij

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Osnove računovodstva 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Osnove poslovnih financija 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Poslovno komuniciranje 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Znanost o kulturi 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje ljudskim potencijalima 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Web tehnologije u poslovanju 45 15 0 30 5 Obavezni Ispit
Ukupno 285 165 60 60 30 6 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Hrvatski kulturni identitet 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Osnove poduzetništva 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Organizacija kulturnih djelatnosti 45 15 15 15 5 Obavezni Ispit
Informacijski sustavi 45 15 0 30 5 Obavezni Ispit
Socijalna psihologija 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Basics of Entrepreneurship 60 30 15 15 6 Izborni Ispit
Ukupno 360 180 105 75 36 7 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Osnove poslovnih financija 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Menadžment kreativnog poduzetništva 45 15 0 0 4 Obavezni Ispit
Menadžment baštine 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Kulturna politika 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
E-marketing 45 30 0 15 4 Obavezni Ispit
Poslovna etika 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Komunikologija u kulturi 30 15 0 15 3 Izborni Ispit
Ukupno 330 180 75 45 30 7 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Kultura i turizam 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Sociologija turizma 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Turističko poslovanje i upravljanje 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Stručna praksa 160 0 0 160 8 Obavezni Kolokvij
Stručni završni rad 2 1 0 1 10 Obavezni Ispit
Cultural Tourism 45 30 15 0 4 Izborni Ispit
Business Ethics 45 30 15 0 4 Izborni Ispit
Digital Marketing 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Ukupno 417 166 75 176 42 7 I / 1 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomska sociologija 20 10 10 0 5 Obavezni Ispit
Makroekonomija 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Mikroekonomika 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Poslovna statistika 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Osnove informatike 25 15 0 10 5 Obavezni Ispit
Engleski jezik I 20 10 0 10 4 Izborni Kolokvij
Njemački jezik I 20 10 0 10 4 Izborni Kolokvij
Ukupno 165 95 30 40 34 5 I / 2 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomika poduzeća 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Osnove menadžmenta 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Osnove marketinga 20 10 0 10 4 Obavezni Ispit
Osnove radnog i socijalnog prava 20 10 10 0 5 Obavezni Ispit
Pregled hrvatske povijesti 30 15 15 0 6 Obavezni Ispit
Engleski jezik II 20 10 0 10 4 Izborni Ispit
Njemački jezik II 20 10 0 10 4 Izborni Ispit
Marketing Basics 20 10 0 10 4 Izborni Ispit
Ukupno 185 100 35 50 38 8 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Osnove računovodstva 25 15 0 10 5 Obavezni Ispit
Osnove poslovnih financija 30 0 10 0 5 Obavezni Ispit
Poslovno komuniciranje 25 15 0 10 5 Obavezni Ispit
Znanost o kulturi 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje ljudskim potencijalima 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Web tehnologije u poslovanju 20 10 0 10 5 Obavezni Ispit
Ukupno 150 70 30 30 30 6 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Hrvatski kulturni identitet 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Osnove poduzetništva 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Organizacija kulturnih djelatnosti 25 15 0 10 5 Obavezni Ispit
Informacijski sustavi 25 10 0 15 5 Obavezni Ispit
Socijalna psihologija 20 10 10 0 4 Obavezni Ispit
Basics of Entrepreneurship 30 20 0 10 6 Izborni Ispit
Ukupno 180 105 30 45 36 7 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Osnove poslovnih financija 25 20 0 5 6 Obavezni Ispit
Menadžment kreativnog poduzetništva 15 15 0 0 4 Obavezni Ispit
Menadžment baštine 20 20 0 0 5 Obavezni Ispit
Kulturna politika 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
E-marketing 15 15 0 0 4 Obavezni Ispit
Poslovna etika 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Komunikologija u kulturi 15 15 0 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 130 125 0 5 30 7 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Kultura i turizam 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Sociologija turizma 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Turističko poslovanje i upravljanje 15 15 0 0 4 Obavezni Ispit
Stručna praksa 160 0 0 160 8 Obavezni Kolokvij
Stručni završni rad 2 1 0 1 10 Obavezni Ispit
Cultural Tourism 20 20 0 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 237 76 0 161 34 5 I / 1 K
Prijavi se