• STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Menadžment u kulturi

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Dragutin Funda, prof. v. š. u trajnom zvanju | dfunda@bak.hr

  VODITELJ USMJERENJA

  dr. sc. Konstanca Korenčić Kampl, prof. v. š. trajno | kkorencickampl@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  17 000,00 kn

Zašto Menadžment u kulturi?

Zašto Menadžment u kulturi?

Zainteresirani ste za multimediju, umjetnost, glazbu, kazalište, knjige, film ili baštinu? Maštate da budete menadžer uspješnog benda ili poduzetnik koji će otvoriti umjetničku galeriju? Želite biti ključna osoba u razvoju tržišta kompjuterskih igara?

Ako ste samo na neka od tih pitanja odgovorili pozitivno, onda je Menadžment u kulturi smjer za vas. Menadžeri u kulturi rade u marketingu (kao marketinški menadžeri, koordinatori prodaje i marketinga, osobe za odnose s javnošću), planiranju i prikupljanju sredstava (kao menadžeri za plan i/ili prikupljanje sredstava, koordinatori plana/prikupljanja sredstava), kao koordinatori posebnih programa/projekata, kao menadžeri produkcije, umjetnički menadžeri/koordinatori, upravitelji pozornice, odnosno voditelji tehnike, planeri produkcije, menadžeri za ljudske potencijale, koordinatori za ljudske potencijale, koordinatori za volonterski rad, ali i kao financijski menadžeri, kontrolori, računovođe, IT menadžeri itd.

O programu

O programu

Stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije po uspješnom završetku stručnog studija Poslovanje i upravljanje, smjer Menadžment u kulturi, moći će demonstrirati znanje i razumijevanje raznih segmenata kulture i društva te tema kao što su upravljanje institucijama i projektima u području kulture; organizacija institucija i projekata u kulturi; odnos kulture i gospodarstva; marketing u kulturi; informatički programi i drugi alati koji se koriste u suvremenom upravljanju u kulturi.

Studenti će moći primijeniti znanje pri izradi i provedbi poslovnih planova, projekata i/ili programa u kulturi, analizi i vrednovanju ostvarenih poslovnih rezultata, upravljanju i donošenju poslovnih odluka te pri upotrebi informatičke tehnologije u poslovnim procesima. Na studiju će studenti steći vještine komunikacije u poslovnom okruženju i za poslovno odlučivanje, za donošenje zakonitih, stručnih i etički korektnih poslovnih odluka. Isto će tako naučiti prezentirati informacije, ideje i probleme, kao i njihova rješenja vezana za poslovanje institucija ili realizaciju projekata u kulturi. Profesori će sa svojim studentima razvijati vještine učenja nužne za cjeloživotno učenje, kao i za nastavak studija.

Kreativne radionice

Kreativne radionice

Naši studenti Menadžmenta u kulturi poznati su po sudjelovanju u mnogim kreativnim radionicama i projektima, pa su tako sudjelovali u projektu postavljanja izložbe Zaš niš ne znamo o Jelici Jug? i u projektu revitalizacije tvrđave Klis. U sklopu nastave studenti rade i na posebnim projektima kao što je, primjerice, režiranje, snimanje i montiranje filmova na kolegiju o audiovizualnoj djelatnosti. U svojem radu studenti na vrlo kreativan i zabavan način uče procese uz mentorstvo najboljih stručnjaka u kreativnim industrijama.

Sve o studiju i menadžerima u kulturi

Zanima vas što znači studirati Menadžment u kulturi? Znate li čime se menadžeri u kulturi bave?
Odgovore na ta pitanja pogledajte u videu koji su osmislili, snimili i montirali naši kreativni studenti, kao i u brošuri o studiju. Saznajte tko su naši menadžeri kulturnjaci i čime se bave.

Posjetite Facebook stranicu usmjerenja Menadžment u kulturi

Najčešća pitanja

Sva pitanja

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za smjerove Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja iznosi 17 000,00 kuna, a za studij Informacijske tehnologije 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta na školarinu, prilagođene mogućnostima studenata.

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima: za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine obiteljski popust pravne osobe studenti koji u roku završe studij studenti članovi Alumni kluba najuspješniji studenti.

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (prijava, domovnica, rodni list, svjedodžba/e, dokaz o uplaćenoj naknadi za razredbeni postupak) je potrebno poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija. 

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri, koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Što moram ponijeti na upis?

dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn troškovi osiguranja: 50,00 kn sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koji su važni datumi za upise na studije?

1. Upisni rok Studij u Zaprešiću: Primanje prijava : 18. ožujak – 16. srpanj 2019. Razredbeni ispit (online) : 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019. Upisi : 18. srpanj 2019. od 08:00 do 18:00 sati Dislocirani studij u Biogradu na Moru: Primanje prijava : 18. ožujak – 16. srpanj 2019. Razredbeni ispiti (online) : 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019. Upisi : 19. srpanj 2019. 2. Upisni rok Studij u Zaprešiću: Primanje prijava : 26. kolovoz – 17. rujan 2019. Razredbeni ispit (online) : 4. i 18. rujan 2019. Upisi : 19. rujan 2019. Dislocirani studij u Biogradu na Moru Primanje prijava : 26. kolovoz – 17. rujan 2019. Razredbeni ispiti (online) : 4. i 18. rujan 2019. Upisi : 20. rujan 2019. 3. Upisni rok Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM Primanje prijava : 24. rujan – 2. listopad 2019. Razredbeni ispit (online) : 3. listopad 2019. Upisi : 4. listopad 2019. Prijelazi s drugih visokih učilišta Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM Primanje prijava : 18. ožujak – 2. listopad 2019. Upisi na studij u Zaprešiću : 18.7., 19.9. i 4.10.2019. Upisi na studij u BnM : 19.7., 20.9. i 4.10.2019.

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koji su uvjeti upisa na preddiplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Upis u prvu godinu studija moguć je na temelju položene državne mature ili položenog razredbenog ispita.

Koji su dokumenti potrebni za prijavu razredbenog ispita i za upise?

Uz prijavu se prilaže domovnica, rodni list, svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu te dokaz o uplaćenoj naknadi za razredbeni postupak. 

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na preddiplomski stručni studij s drugih visokih učilišta mogu ostvariti studenti ili bivši studenti drugih visokih učilišta iz Republike Hrvatske ako studiraju ili su studirali programe iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, pod uvjetom da im od godine zadnjeg testiranja studijske godine nije prošlo više od 10 godina. Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr.

Sva pitanja

Menadžment u kulturi usko je vezan s područjem u kojem radim i djelujem, a to je glazba. Znanja koja su za mene bitna jesu iz područja ekonomije, menadžmenta i kreativnog poduzetništva. Ona su mi kvalitetno prenesena kroz niz kolegija i već ih primjenjujem u praksi.

Bojan Šalamon

glazbenik / grupa Connect

Umjetnost je za mene oduvijek bila nadahnuće i svijet u kojem želim živjeti. Sada, nakon više od dvadeset godina profesionalnog rada Veleučilište Baltazar Zaprešić za mene je idealan izbor te mi studiranje na ovom Veleučilištu predstavlja neopisivo zadovoljstvo i ispunjenje.

Maja Jurić Ivoš

v. d. ravnatelja Centra za kulturu i film Augusta Cesarca

Cijeli život moji su interesi bili usmjereni prema kulturi, posebno prema filmu i glazbi; ne samo prema konzumaciji sadržaja nego i upoznavanju procesa njihova nastanka. Stoga sam studij menadžmenta u kulturi izabrao kao pravi studij koji može zadovoljiti moje afinitete.

Arsen Oremović

novinar Večernjeg lista i filmski dokumentarist

Prijavi se