• STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Menadžment u kulturi

 • VODITELJ STUDIJA

  Suzana Herman, mag. oec. | sherman@bak.hr

  VODITELJICA USMJERENJA

  Barbara Franić, univ. spec. oec. | bfranic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  17 000,00 kn

Zašto Menadžment u kulturi?

Zašto Menadžment u kulturi?

Zainteresirani ste za multimediju, umjetnost, glazbu, kazalište, knjige, film ili baštinu? Maštate da budete menadžer uspješnog benda ili poduzetnik koji će otvoriti umjetničku galeriju? Želite biti ključna osoba u razvoju tržišta kompjuterskih igara?

Ako ste samo na neka od tih pitanja odgovorili pozitivno, onda je Menadžment u kulturi smjer za vas. Menadžeri u kulturi rade u marketingu (kao marketinški menadžeri, koordinatori prodaje i marketinga, osobe za odnose s javnošću), planiranju i prikupljanju sredstava (kao menadžeri za plan i/ili prikupljanje sredstava, koordinatori plana/prikupljanja sredstava), kao koordinatori posebnih programa/projekata, kao menadžeri produkcije, umjetnički menadžeri/koordinatori, upravitelji pozornice, odnosno voditelji tehnike, planeri produkcije, menadžeri za ljudske potencijale, koordinatori za ljudske potencijale, koordinatori za volonterski rad, ali i kao financijski menadžeri, kontrolori, računovođe, IT menadžeri itd.

O programu

O programu

Stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije po uspješnom završetku stručnog studija Poslovanje i upravljanje, smjer Menadžment u kulturi, moći će demonstrirati znanje i razumijevanje raznih segmenata kulture i društva te tema kao što su upravljanje institucijama i projektima u području kulture; organizacija institucija i projekata u kulturi; odnos kulture i gospodarstva; marketing u kulturi; informatički programi i drugi alati koji se koriste u suvremenom upravljanju u kulturi.

Studenti će moći primijeniti znanje pri izradi i provedbi poslovnih planova, projekata i/ili programa u kulturi, analizi i vrednovanju ostvarenih poslovnih rezultata, upravljanju i donošenju poslovnih odluka te pri upotrebi informatičke tehnologije u poslovnim procesima. Na studiju će studenti steći vještine komunikacije u poslovnom okruženju i za poslovno odlučivanje, za donošenje zakonitih, stručnih i etički korektnih poslovnih odluka. Isto će tako naučiti prezentirati informacije, ideje i probleme, kao i njihova rješenja vezana za poslovanje institucija ili realizaciju projekata u kulturi. Profesori će sa svojim studentima razvijati vještine učenja nužne za cjeloživotno učenje, kao i za nastavak studija.

Kreativne radionice

Kreativne radionice

Naši studenti Menadžmenta u kulturi poznati su po sudjelovanju u mnogim kreativnim radionicama i projektima, pa su tako sudjelovali u projektu postavljanja izložbe Zaš niš ne znamo o Jelici Jug? i u projektu revitalizacije tvrđave Klis. U sklopu nastave studenti rade i na posebnim projektima kao što je, primjerice, režiranje, snimanje i montiranje filmova na kolegiju o audiovizualnoj djelatnosti. U svojem radu studenti na vrlo kreativan i zabavan način uče procese uz mentorstvo najboljih stručnjaka u kreativnim industrijama.

Sve o studiju i menadžerima u kulturi

Zanima vas što znači studirati Menadžment u kulturi? Znate li čime se menadžeri u kulturi bave?
Odgovore na ta pitanja pogledajte u videu koji su osmislili, snimili i montirali naši kreativni studenti, kao i u brošuri o studiju. Saznajte tko su naši menadžeri kulturnjaci i čime se bave.

Posjetite Facebook stranicu usmjerenja Menadžment u kulturi

Menadžment u kulturi usko je vezan s područjem u kojem radim i djelujem, a to je glazba. Znanja koja su za mene bitna jesu iz područja ekonomije, menadžmenta i kreativnog poduzetništva. Ona su mi kvalitetno prenesena kroz niz kolegija i već ih primjenjujem u praksi.

Bojan Šalamon

glazbenik / grupa Connect

Umjetnost je za mene oduvijek bila nadahnuće i svijet u kojem želim živjeti. Sada, nakon više od dvadeset godina profesionalnog rada Veleučilište Baltazar Zaprešić za mene je idealan izbor te mi studiranje na ovom Veleučilištu predstavlja neopisivo zadovoljstvo i ispunjenje.

Maja Jurić Ivoš

v. d. ravnatelja Centra za kulturu i film Augusta Cesarca

Cijeli život moji su interesi bili usmjereni prema kulturi, posebno prema filmu i glazbi; ne samo prema konzumaciji sadržaja nego i upoznavanju procesa njihova nastanka. Stoga sam studij menadžmenta u kulturi izabrao kao pravi studij koji može zadovoljiti moje afinitete.

Arsen Oremović

novinar Večernjeg lista i filmski dokumentarist

Prijavi se