Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Poslovna ekonomija i financije

 • VODITELJ STUDIJA

  Suzana Herman, mag. oec. | sherman@bak.hr

  VODITELJ USMJERENJA

  mr. sc. Kristijan Čović., viši predavač | kcovic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  17 000,00 kn

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomska sociologija 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Makroekonomija 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Mikroekonomika 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Poslovna statistika 60 30 0 30 6 Obavezni Ispit
Osnove informatike 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Engleski jezik I 45 30 0 15 4 Izborni Kolokvij
Njemački jezik I 45 30 0 15 4 Izborni Kolokvij
Ukupno 345 210 45 90 34 5 I / 2 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomika poduzeća 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Osnove menadžmenta 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Osnove marketinga 45 30 0 15 4 Obavezni Ispit
Osnove radnog i socijalnog prava 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Ekonomska matematika 60 30 0 30 6 Obavezni Ispit
Engleski jezik II 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Njemački jezik II 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Marketing Basics 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Ukupno 390 240 45 105 38 8 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Osnove računovodstva 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Osnove poslovnih financija 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Financijska matematika 60 30 0 30 6 Obavezni Ispit
Trgovačko pravo 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Financijske institucije i tržišta 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Vanjskotrgovinsko poslovanje 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Ukupno 300 180 75 45 30 6 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poduzetničko računovodstvo 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Financijski menadžment 60 30 15 15 4 Obavezni Ispit
Osnove poduzetništva 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Temelji poreznog sustava 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Informacijski sustavi 45 15 0 30 5 Obavezni Ispit
Poslovna politika financijskih institucija 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Basics of Entrepreneurship 60 30 15 15 6 Izborni Ispit
Ukupno 375 195 75 105 36 7 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
B2C marketing 60 30 15 15 7 Izborni Ispit
Temelji poreznog sustava 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Poslovna analiza 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Kontroling 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Financiranje poslovnih kombinacija 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Poslovna etika 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Ukupno 345 180 90 75 32 6 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomska i poslovna politika 60 30 15 15 6 Izborni Ispit
Ekonomika troškova 60 30 15 15 7 Izborni Ispit
Business Ethics 45 30 15 0 4 Izborni Ispit
Operativno planiranje 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Stručni završni rad 2 1 0 1 10 Obavezni Ispit
Ukupno 227 121 60 46 32 5 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomska sociologija 20 10 10 0 5 Obavezni Ispit
Makroekonomija 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Mikroekonomika 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Poslovna statistika 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Osnove informatike 25 15 0 10 5 Obavezni Ispit
Engleski jezik I 20 10 0 10 4 Izborni Kolokvij
Njemački jezik I 20 10 0 10 4 Izborni Kolokvij
Ukupno 165 95 30 40 34 5 I / 2 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomika poduzeća 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Osnove menadžmenta 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Osnove marketinga 20 10 0 10 4 Obavezni Ispit
Osnove radnog i socijalnog prava 20 10 10 0 5 Obavezni Ispit
Ekonomska matematika 30 15 0 15 6 Obavezni Ispit
Engleski jezik II 20 10 0 10 4 Izborni Ispit
Njemački jezik II 20 10 0 10 4 Izborni Ispit
Marketing Basics 20 10 0 10 4 Izborni Ispit
Ukupno 185 100 20 65 38 8 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Osnove računovodstva 25 15 0 10 5 Obavezni Ispit
Osnove poslovnih financija 30 0 10 0 5 Obavezni Ispit
Financijska matematika 30 15 0 15 6 Obavezni Ispit
Trgovačko pravo 20 10 10 0 5 Obavezni Ispit
Financijske institucije i tržišta 25 15 10 0 5 Obavezni Ispit
Vanjskotrgovinsko poslovanje 20 10 0 10 4 Obavezni Ispit
Ukupno 150 65 30 35 30 6 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poduzetničko računovodstvo 25 15 0 10 5 Obavezni Ispit
Financijski menadžment 20 10 0 10 4 Obavezni Ispit
Osnove poduzetništva 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Temelji poreznog sustava 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Informacijski sustavi 25 10 0 15 5 Obavezni Ispit
Poslovna politika financijskih institucija 20 10 10 0 4 Obavezni Ispit
Basics of Entrepreneurship 30 20 0 10 6 Izborni Ispit
Ukupno 180 105 10 65 36 7 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
B2C marketing 25 20 0 5 7 Izborni Ispit
Temelji poreznog sustava 25 20 0 5 5 Obavezni Ispit
Poslovna analiza 25 20 0 5 6 Obavezni Ispit
Kontroling 25 20 0 5 5 Obavezni Ispit
Financiranje poslovnih kombinacija 25 20 0 5 5 Obavezni Ispit
Poslovna etika 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Ukupno 145 120 0 25 32 6 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomska i poslovna politika 25 25 0 0 6 Izborni Ispit
Ekonomika troškova 25 20 0 5 7 Izborni Ispit
Operativno planiranje 25 20 0 5 5 Obavezni Ispit
Stručni završni rad 2 1 0 1 10 Obavezni Ispit
Ukupno 77 66 0 11 28 4 I / 0 K