• STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Poslovna ekonomija i financije

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Dragutin Funda, prof. v. š. u trajnom zvanju | dfunda@bak.hr

  VODITELJ USMJERENJA

  dr. sc. Dragutin Funda, prof. v. š. u trajnom zvanju | dfunda@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  17 000,00 kn

Prijavi se