• STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Poslovna ekonomija i financije

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Dragutin Funda, prof. v. š. u trajnom zvanju | dfunda@bak.hr

  VODITELJ USMJERENJA

  dr. sc. Dragutin Funda, prof. v. š. u trajnom zvanju | dfunda@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  17 000,00 kn

Zašto Poslovna ekonomija i financije?

Zašto Poslovna ekonomija i financije?

Stručni studij Poslovna ekonomija i financije na moderan i sustavan način pristupa poslovanju i upravljanju poduzećem na operativnoj razini odlučivanja. Nastavni program studija koncipiran je tako da integrira suvremene znanstvene spoznaje i vještine vezane uz operativno poslovanje i upravljanje poduzećem sa saznanjima o modelima, tehnikama i metodama primjene stečenih znanja i vještina u različitim područjima praktičnog djelovanja poduzeća.

O programu

O programu

Studenti u tri godine studiranja na studiju Poslovna ekonomija i financije stječu znanja potrebna za:

 • pokretanje, vođenje i analiziranje vlastitih poslovnih pothvata
 • aktivno sudjelovanje, donošenje odluka i rješavanje problema u procesu operativnog poslovnog odlučivanja u poduzeću
 • pripremu odgovarajućih podloga za donošenje operativnih poslovnih odluka u poduzeću
 • primjenu postupaka, metoda i tehnika na razini operativnog poslovnog odlučivanja u poduzeću
 • analizu i interpretaciju ostvarenih rezultata na razini operativnog poslovnog odlučivanja u poduzeću
 • istraživački rad.
Tim ekonomista

Tim ekonomista

Studenti smjera Poslovna ekonomija i financije često sudjeluju na raznim državnim i međunarodnim natjecanjima i pobjeđuju na njima. Svaki je tim koji se želi natjecati pod mentorstvom profesora pa su tako samo u 2015. godini naši studenti odnijeli pobjedu na PAR start up klinici u Rijeci, osvojili 3. mjesto na međunarodnom natjecanju Business Plan NIBS u Finskoj i sudjelovali na natjecanju Business Plan Competition, održanom u Missouriju, SAD. Osim u projektima, studenti u sklopu seminara sudjeluju i u parlaonici na temu aktualnih ekonomskih događanja i redovito odlaze na terensku nastavu.

Primjer praktične nastave

Studenti treće godine PEF-a na kolegiju Menadžment malog poduzeća prezentirali su stručnom žiriju svoje projekte u sklopu start up radionice.

Najčešća pitanja

Sva pitanja

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za smjerove Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja iznosi 17 000,00 kuna, a za studij Informacijske tehnologije 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta na školarinu, prilagođene mogućnostima studenata.

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima: za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine obiteljski popust pravne osobe studenti koji u roku završe studij studenti članovi Alumni kluba najuspješniji studenti.

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (prijava, domovnica, rodni list, svjedodžba/e, dokaz o uplaćenoj naknadi za razredbeni postupak) je potrebno poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri, koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Što moram ponijeti na upis?

dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn troškovi osiguranja: 50,00 kn sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koji su važni datumi za upise na studije?

1. Upisni rok Studij u Zaprešiću: Primanje prijava : 18. ožujak – 16. srpanj 2019. Razredbeni ispit (online) : 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019. Upisi : 18. srpanj 2019. od 08:00 do 18:00 sati Dislocirani studij u Biogradu na Moru: Primanje prijava : 18. ožujak – 16. srpanj 2019. Razredbeni ispiti (online) : 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019. Upisi : 19. srpanj 2019. 2. Upisni rok Studij u Zaprešiću: Primanje prijava : 26. kolovoz – 17. rujan 2019. Razredbeni ispit (online) : 4. i 18. rujan 2019. Upisi : 19. rujan 2019. Dislocirani studij u Biogradu na Moru Primanje prijava : 26. kolovoz – 17. rujan 2019. Razredbeni ispiti (online) : 4. i 18. rujan 2019. Upisi : 20. rujan 2019. 3. Upisni rok Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM Primanje prijava : 24. rujan – 2. listopad 2019. Razredbeni ispit (online) : 3. listopad 2019. Upisi : 4. listopad 2019. Prijelazi s drugih visokih učilišta Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM Primanje prijava : 18. ožujak – 2. listopad 2019. Upisi na studij u Zaprešiću : 18.7., 19.9. i 4.10.2019. Upisi na studij u BnM : 19.7., 20.9. i 4.10.2019.

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koji su uvjeti upisa na preddiplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Upis u prvu godinu studija moguć je na temelju položene državne mature ili položenog razredbenog ispita.

Koji su dokumenti potrebni za prijavu razredbenog ispita i za upise?

Uz prijavu se prilaže domovnica, rodni list, svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu te dokaz o uplaćenoj naknadi za razredbeni postupak.

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na preddiplomski stručni studij s drugih visokih učilišta mogu ostvariti studenti ili bivši studenti drugih visokih učilišta iz Republike Hrvatske ako studiraju ili su studirali programe iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, pod uvjetom da im od godine zadnjeg testiranja studijske godine nije prošlo više od 10 godina. Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr.

Sva pitanja

Svaka pohvala profesorima i njihovim asistentima koji imaju mnogo strpljenja i dobre volje za sva naša pitanja i nedoumice, kojih ima podosta! Naučit ćemo mi to sve uz njihovu pomoć!

Krešimir Jakovina

menadžer poslovnog odnosa u Raiffeisenbank Austria Zagreb (RBA) za vođenje portfelja privatnih klijenata

Zašto sam upisala Baltazar? To je fakultet koji meni i mojim kolegama daje ideje o poslovanju, organizaciji, načinu komuniciranja s kooperantima i stvaranju novih poslovnih suradnji. 

Sementa Rajhard

glumica, glazbenica i voditeljica zabavnog parka

Odabrao sam Baltazar i prezadovoljan sam! Nakon završetka preddiplomskog studija planiram upisati diplomski studij Financijski menadžment i svakako bih svakomu preporučio da upiše ovaj fakultet.

Rene Marincel

Organizator Vjenčanja Marincel

Prijavi se