Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Financijski menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Josip Kereta | jkereta@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica financijskog menadžmenta (struč. spec. oec.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poslovne financije poduzeća 50 30 10 10 7 Obavezni Ispit
Informacijski sustavi za poslovno upravljanje 40 30 0 10 6 Obavezni Ispit
Uvod u metodologiju istraživačkog rada 35 20 0 15 7 Obavezni Ispit
Strategijski menadžment 25 15 10 0 6 Obavezni Ispit
Engleski jezik 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Njemački jezik 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Ukupno 200 125 20 55 34 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Budžetiranje kapitala 50 30 0 20 6 Obavezni Ispit
Kvantitativne metode ekonomske analize 35 15 0 20 6 Obavezni Ispit
Financijska tržišta 55 30 25 0 6 Obavezni Ispit
Financijsko računovodstvo 50 30 0 20 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 1 15 0 0 15 2 Obavezni Ispit
Međunarodni financijski menadžment 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Interna revizija i kontrola 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 255 135 45 75 34 7 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Upravljačko računovodstvo 50 30 0 20 6 Obavezni Ispit
Financijsko pravo 40 30 10 0 6 Obavezni Ispit
Financijski rizici 40 30 0 10 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 2 15 0 0 15 2 Obavezni Ispit
Financijska analiza 40 30 0 10 4 Izborni Ispit
Ukupno 185 120 10 55 24 5 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Upravljačka ekonomija 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Financijski kontroling 50 30 10 10 5 Obavezni Ispit
Investicijska analiza 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Upravljanje porezima 60 45 15 0 5 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 10 Obavezni Ispit
Upravljanje obrtnim kapitalom 50 30 0 20 6 Obavezni Ispit
Ukupno 265 165 40 60 36 6 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poslovne financije poduzeća 50 30 10 10 7 Obavezni Ispit
Informacijski sustavi za poslovno upravljanje 40 30 0 10 6 Obavezni Ispit
Uvod u metodologiju istraživačkog rada 35 20 0 15 7 Obavezni Ispit
Strategijski menadžment 25 15 10 0 6 Obavezni Ispit
Engleski jezik 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Njemački jezik 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Ukupno 200 125 20 55 34 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Budžetiranje kapitala 50 30 0 20 6 Obavezni Ispit
Kvantitativne metode ekonomske analize 35 15 0 20 6 Obavezni Ispit
Financijska tržišta 55 30 25 0 6 Obavezni Ispit
Financijsko računovodstvo 50 30 0 20 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 1 15 0 0 15 2 Obavezni Ispit
Međunarodni financijski menadžment 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Interna revizija i kontrola 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 255 135 45 75 34 7 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Upravljačko računovodstvo 50 30 0 20 6 Obavezni Ispit
Financijsko pravo 40 30 10 0 6 Obavezni Ispit
Financijski rizici 40 30 0 10 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 2 15 0 0 15 2 Obavezni Ispit
Financijska analiza 40 30 0 10 4 Izborni Ispit
Ukupno 185 120 10 55 24 5 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Upravljačka ekonomija 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Financijski kontroling 50 30 10 10 5 Obavezni Ispit
Investicijska analiza 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Upravljanje porezima 60 45 15 0 5 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 10 Obavezni Ispit
Upravljanje obrtnim kapitalom 50 30 0 20 6 Obavezni Ispit
Ukupno 265 165 40 60 36 6 I / 0 K