• STUDIJ

  Financijski menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Dragoljub Amidžić, prof. v. š. u trajnom zvanju | damidzic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica financijskog menadžmenta (struč. spec. oec.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Prijavi se