Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Financijski menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  dr.sc. Josip Kereta, prof.v.š. | jkereta@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica financijskog menadžmenta (struč. spec. oec.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Zašto upisati Financijski menadžment?

Zašto upisati Financijski menadžment?

Studij osigurava visokospecijalizirana stručna znanja i vještine u rješavanju konkretnih upravljačkih problema na podlozi sistemskoga pristupa u sferi financijskog upravljanja i odlučivanja poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora. Program izvode znanstvenici i vodeći eksperti iz poslovnog svijeta u okviru problemske i interaktivne nastave te kroz specijalističke interdisciplinarne radionice, studije slučaja i različite simulacije stvarnih upravljačkih problema financijske naravi.

Visokospecijalizirana znanja i kompetencije financijskog menadžera nezaobilazna su karika u lancu stvaranja sinergijskog efekta kao nužnog preduvjeta (p)održavanja privatne i poslovne komparativne prednosti na tržištu rada. Neovisno o tome o kojem je ekonomskom subjektu unutar gospodarskog procesa riječ, kvalitetno „opremljeni“ specijalisti iz područja financijskog menadžmenta nezamjenjiv su ljudski potencijal bez kojeg nema stvaranja dodane ekonomske vrijednosti. Poznavanje konkretnih alata financijskog upravljanja i odlučivanja i njihova implementacija u današnje vrijeme rastuće strukturalne i procesne kompleksnosti te dinamike postaje conditio sine qua non uspjeha.

O programu

O programu

Upravo je specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment program koji vam osigurava stjecanje visokospecijaliziranih znanja i vještina potrebnih u svakodnevnom upravljanju i odlučivanju unutar sfere financija. Učimo vas rješavati konkretne, pojedinačne i sistemske probleme financijske naravi.
Studij pruža nadgradnju temeljnih i stručnih znanja i vještina koje ste stekli tijekom stručnog studija Poslovna ekonomija i financije te vas osposobljava za upravljanje i odlučivanje u poslovima i funkcionalnim poslovnim jedinicama u području financija u privatnom i javnom sektoru, na domaćem i međunarodnom planu.

Kao budući specijalisti financijskog menadžmenta bit ćete osposobljeni za profesionalno obavljanje poslovnih aktivnosti financijske funkcije i uspješno vođenje financijske politike, kao i za rješavanje konkretnih problema u malim i srednjim poduzećima (SMEs), velikim korporacijama (MNEs), ali i u financijskim institucijama, konzultantskim kućama te institucijama javnog sektora.

Obrnuta učionica

Obrnuta učionica

Na Financijskom menadžmentu za studente se organiziraju radionice na kojima oni u manjim grupama analiziraju razne aspekte tržišta financija i financijskih institucija i uče o njima. Uz mentorstvo dr. sc. Ivone Santini, radionice vode renomirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u Hrvatskoj i inozemstvu, iz tvrtki kao što je, naprimjer, Adris grupa. Posebnost tih radionica jest u tome što se odvijaju prema konceptu obrnute učionice, što znači da su usmjerene upravo k studentima, njihovu razumijevanju financijskih pojmova i tržišta, kao i vještinama komuniciranja i prenošenja informacija kolegama.

U današnje vrijeme, u kojem je nužno kontinuirano se unaprjeđivati na poslovnom i osobnom planu, takav vid prikupljanja novih znanja omogućuje to u potpunosti, a sve to zahvaljujući kvalitetnom kadru Veleučilišta, koji od svojih studenata traži maksimalni angažman i doprinos. Mogućnost sudjelovanja u različitim projektima i znanstvenoistraživačkim radovima predstavlja “korak više” u ispunjavanju zadanih ciljeva svakog pojedinog studenta.

Renata Orlović

voditelj administracije naplate poslovanja s građanstvom, Hypo Alpe Adria Bank d. d.

Studij financijskog menadžmenta dao mi je znanja, vještine i kompetencije koje mi, uz već stečeno iskustvo u struci, omogućuju bolju pregovaračku poziciju u poslovnoj komunikaciji s financijskim institucijama, najviše bankama. Stručnost predavača uvelike pridonosi motivaciji studenata za usvajanje novih znanja iz područja financija.

Darinka Pavetiček

chief accountant, Deloitte Hrvatska