• STUDIJ

  Financijski menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Dragoljub Amidžić, prof. v. š. u trajnom zvanju | damidzic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica financijskog menadžmenta (struč. spec. oec.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Zašto upisati Financijski menadžment?

Zašto upisati Financijski menadžment?

Studij osigurava visokospecijalizirana stručna znanja i vještine u rješavanju konkretnih upravljačkih problema na podlozi sistemskoga pristupa u sferi financijskog upravljanja i odlučivanja poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora. Program izvode znanstvenici i vodeći eksperti iz poslovnog svijeta u okviru problemske i interaktivne nastave te kroz specijalističke interdisciplinarne radionice, studije slučaja i različite simulacije stvarnih upravljačkih problema financijske naravi.

Visokospecijalizirana znanja i kompetencije financijskog menadžera nezaobilazna su karika u lancu stvaranja sinergijskog efekta kao nužnog preduvjeta (p)održavanja privatne i poslovne komparativne prednosti na tržištu rada. Neovisno o tome o kojem je ekonomskom subjektu unutar gospodarskog procesa riječ, kvalitetno „opremljeni“ specijalisti iz područja financijskog menadžmenta nezamjenjiv su ljudski potencijal bez kojeg nema stvaranja dodane ekonomske vrijednosti. Poznavanje konkretnih alata financijskog upravljanja i odlučivanja i njihova implementacija u današnje vrijeme rastuće strukturalne i procesne kompleksnosti te dinamike postaje conditio sine qua non uspjeha.

O programu

O programu

Upravo je specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment program koji vam osigurava stjecanje visokospecijaliziranih znanja i vještina potrebnih u svakodnevnom upravljanju i odlučivanju unutar sfere financija. Učimo vas rješavati konkretne, pojedinačne i sistemske probleme financijske naravi.
Studij pruža nadgradnju temeljnih i stručnih znanja i vještina koje ste stekli tijekom stručnog studija Poslovna ekonomija i financije te vas osposobljava za upravljanje i odlučivanje u poslovima i funkcionalnim poslovnim jedinicama u području financija u privatnom i javnom sektoru, na domaćem i međunarodnom planu.

Kao budući specijalisti financijskog menadžmenta bit ćete osposobljeni za profesionalno obavljanje poslovnih aktivnosti financijske funkcije i uspješno vođenje financijske politike, kao i za rješavanje konkretnih problema u malim i srednjim poduzećima (SMEs), velikim korporacijama (MNEs), ali i u financijskim institucijama, konzultantskim kućama te institucijama javnog sektora.

Obrnuta učionica

Obrnuta učionica

Na Financijskom menadžmentu za studente se organiziraju radionice na kojima oni u manjim grupama analiziraju razne aspekte tržišta financija i financijskih institucija i uče o njima. Uz mentorstvo dr. sc. Ivone Santini, radionice vode renomirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u Hrvatskoj i inozemstvu, iz tvrtki kao što je, naprimjer, Adris grupa. Posebnost tih radionica jest u tome što se odvijaju prema konceptu obrnute učionice, što znači da su usmjerene upravo k studentima, njihovu razumijevanju financijskih pojmova i tržišta, kao i vještinama komuniciranja i prenošenja informacija kolegama.

Najčešća pitanja

Sva pitanja

Koji su dokumenti potrebni za upise?

Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis.

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za specijalističke studije Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment, Projektni menadžment i Menadžment javnog sektora iznosi 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta prilagođene mogućnostima studenata.

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis) potrebno je poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija. 

Koji su važni datumi za upise na studije?

1. UPISNI ROK Primanje prijava : 18. ožujak – 17. srpanj 2019. Upisi : 18. srpanj 2019. od 08:00 do 18:00 sati 2. UPISNI ROK Primanje prijava : 26. kolovoz – 24. rujan 2019. Upisi : 25. rujan 2019. 3. UPISNI ROK Primanje prijava : 1. – 29. listopad 2019. Upisi : 30. listopad 2019.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Što moram ponijeti na upis?

dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn troškovi osiguranja: 50,00 kn sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koji su uvjeti upisa na diplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Uvjeti za upis na studij su: završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/prvostupnica ili završen diplomski sveučilišni studij (najmanje 180 ECTS bodova) ili stručni pristupnik/pristupnica s najmanje 150 ECTS bodova, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita zaključen ugovor o studiranju s Veleučilištem.

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima: za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine obiteljski popust pravne osobe studenti koji u roku završe studij studenti članovi Alumni kluba najuspješniji studenti.

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija ostvaruju kandidati koji su prethodno završili studij s kojim su ostvarili najmanje 180 ECTS bodova te oni koji su studirali po starom programu u trajanju od najmanje četiri godine. Kandidati koji su završili dodiplomski studij odgovarajuće struke po starom nastavnom programu u trajanju kraćem od tri godine i imaju najmanje 150 ECTS bodova također mogu imati pravo upisa ako polože ispite razlike na Veleučilištu i tako steknu 30 ECTS bodova koji im nedostaju. Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr. 

Sva pitanja

U današnje vrijeme, u kojem je nužno kontinuirano se unaprjeđivati na poslovnom i osobnom planu, takav vid prikupljanja novih znanja omogućuje to u potpunosti, a sve to zahvaljujući kvalitetnom kadru Veleučilišta, koji od svojih studenata traži maksimalni angažman i doprinos. Mogućnost sudjelovanja u različitim projektima i znanstvenoistraživačkim radovima predstavlja “korak više” u ispunjavanju zadanih ciljeva svakog pojedinog studenta.

Renata Orlović

voditelj administracije naplate poslovanja s građanstvom, Hypo Alpe Adria Bank d. d.

Studij financijskog menadžmenta dao mi je znanja, vještine i kompetencije koje mi, uz već stečeno iskustvo u struci, omogućuju bolju pregovaračku poziciju u poslovnoj komunikaciji s financijskim institucijama, najviše bankama. Stručnost predavača uvelike pridonosi motivaciji studenata za usvajanje novih znanja iz područja financija.

Darinka Pavetiček

chief accountant, Deloitte Hrvatska

Prijavi se