• STUDIJ

  Komunikacijski menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić | ljbakictomic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica komunikacijskog menadžmenta (struč. spec. comm.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Predloženi izvedbeni plan nastave za 2019./2020.

Prijavi se