• STUDIJ

  Komunikacijski menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić | ljbakictomic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica komunikacijskog menadžmenta (struč. spec. comm.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Teorija komunikacija 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Uvod u političku komunikaciju 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Tehnike interpersonalne komunikacije 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Kreativni alati u menadžmentu 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Osnove odnosa s javnošću 30 15 15 0 5 Obavezni Ispit
Metodologija društvenih istraživanja 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Javni govori i nastup 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Interkulturalno komuniciranje u globalnom okruženju 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 240 120 60 60 34 8 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Digitalne komunikacije 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Komunikacijski menadžment i društveni mediji 30 15 15 0 5 Obavezni Ispit
Istraživanje u odnosima s javnošću 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Medijska komunikologija 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Komuniciranje i održivo poslovanje 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Medijski praktikum 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Kreativno pisanje za društvene medije 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 240 120 60 60 34 8 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Metodika timskog rada 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Lobiranje i odnosi s javnošću 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Krizni komunikacijski menadžment 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Medijska komunikologija 30 15 15 0 5 Obavezni Ispit
Politička komunikacija u praksi 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Heuristike komunikacijskog menadžmenta 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Kreativno pisanje u odnosima s javnošću 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala 30 15 0 15 3 Izborni Ispit
Ukupno 240 120 30 90 33 8 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 30 Obavezni Ispit
Ukupno 0 0 0 0 30 1 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Teorija komunikacija 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Uvod u političku komunikaciju 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Tehnike interpersonalne komunikacije 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Kreativni alati u menadžmentu 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Osnove odnosa s javnošću 30 15 15 0 5 Obavezni Ispit
Metodologija društvenih istraživanja 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Javni govori i nastup 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Interkulturalno komuniciranje u globalnom okruženju 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 240 120 60 60 34 8 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Digitalne komunikacije 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Komunikacijski menadžment i društveni mediji 30 15 15 0 5 Obavezni Ispit
Istraživanje u odnosima s javnošću 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Medijska komunikologija 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Komuniciranje i održivo poslovanje 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Medijski praktikum 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Kreativno pisanje za društvene medije 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 240 120 60 60 34 8 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Metodika timskog rada 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Lobiranje i odnosi s javnošću 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Krizni komunikacijski menadžment 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Medijska komunikologija 30 15 15 0 5 Obavezni Ispit
Politička komunikacija u praksi 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Heuristike komunikacijskog menadžmenta 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Kreativno pisanje u odnosima s javnošću 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala 30 15 0 15 3 Izborni Ispit
Ukupno 240 120 30 90 33 8 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 30 Obavezni Ispit
Ukupno 0 0 0 0 30 1 I / 0 K
Prijavi se