Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Menadžment javnog sektora

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Ninoslav Gregurić Bajza, viši predavač | nbajza@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ustroj i djelokrug javnog sektora 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Ekonomika javnog sektora 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi u javnom sektoru 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Institucije i pravna stečevina Europske unije 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
e-Javni sektor 45 20 25 0 4 Obavezni Ispit
Metodika timskog rada 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Poslovno pregovaranje 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Poslovni engleski jezik I 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 315 150 165 0 33 8 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Europski upravni prostor i upravno pravo 45 20 25 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje i financiranje EU projekata 45 15 30 0 4 Obavezni Ispit
Marketing javnog sektora 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje kvalitetom javnih usluga 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje javnim trgovačkim društvima 30 15 15 0 3 Obavezni Ispit
Odnosi s javnošću 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Poslovni engleski jezik II 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 315 150 165 0 33 9 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Javne financije i upravljanje proračunom 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Strategijski menadžment 45 20 25 0 4 Obavezni Ispit
Javne politike i pravna regulacija 45 15 30 0 3 Obavezni Ispit
Etika u javnom sektoru 30 15 0 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje kriznim situacijama 30 15 15 0 3 Obavezni Ispit
Regionalni razvoj i javni sektor 30 15 15 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje javnim ustanovama 30 10 20 0 3 Obavezni Ispit
Javna nabava 30 10 0 0 3 Izborni Ispit
Upravljanje inovacijama i javni sektor 30 10 20 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 315 130 150 0 30 9 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Specijalistička praksa 1 150 0 0 150 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 2 150 0 0 150 6 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 18 Obavezni Ispit
Javni sektor i sigurnost građana 30 10 20 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 330 10 20 300 33 4 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ustroj i djelokrug javnog sektora 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Ekonomika javnog sektora 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi u javnom sektoru 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Institucije i pravna stečevina Europske unije 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
e-Javni sektor 45 20 25 0 4 Obavezni Ispit
Metodika timskog rada 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Poslovno pregovaranje 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Poslovni engleski jezik I 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 315 150 165 0 33 8 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Europski upravni prostor i upravno pravo 45 20 25 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje i financiranje EU projekata 45 15 30 0 4 Obavezni Ispit
Marketing javnog sektora 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje kvalitetom javnih usluga 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje javnim trgovačkim društvima 30 15 15 0 3 Obavezni Ispit
Odnosi s javnošću 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti 30 15 15 0 3 Izborni Ispit
Poslovni engleski jezik II 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 315 150 165 0 33 9 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Javne financije i upravljanje proračunom 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Strategijski menadžment 45 20 25 0 4 Obavezni Ispit
Javne politike i pravna regulacija 45 15 30 0 3 Obavezni Ispit
Etika u javnom sektoru 30 15 0 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje kriznim situacijama 30 15 15 0 3 Obavezni Ispit
Regionalni razvoj i javni sektor 30 15 15 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje javnim ustanovama 30 10 20 0 3 Obavezni Ispit
Javna nabava 30 10 0 0 3 Izborni Ispit
Upravljanje inovacijama i javni sektor 30 10 20 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 315 130 150 0 30 9 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Specijalistička praksa 1 150 0 0 150 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 2 150 0 0 150 6 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 18 Obavezni Ispit
Javni sektor i sigurnost građana 30 10 20 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 330 10 20 300 33 4 I / 0 K