• STUDIJ

  Menadžment javnog sektora

 • VODITELJ STUDIJA

  prof. dr. sc. Vladimir Šimović | vsimovic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Zašto Menadžment javnog sektora?

Zašto Menadžment javnog sektora?

U četiri semestra, u dvije akademske godine, znanje i vještine prenosit će vam ugledni profesori i priznati stručnjaci s iskustvom u obnašanju visokih dužnosti u javnom sektoru. Studij je koncipiran u skladu s modernim menadžerskim standardima prema najboljim uzorima iz Europske unije, kao što su studiji Master of Public Administration (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – Njemačka), MAS Public Management (Luzern University of Applied Sciences and Arts – Švicarska), MSc Public Management and Governance (London School of Economics – Ujedinjeno Kraljevstvo), MPM Public Management (Carnegie Mellon University i Heinz College – Sjedinjene Američke Države)i mnogi drugi.

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske dalo je preporuku za program studija Menadžment javnog sektora i podržalo njegovo pokretanje (preporuka Ministarstva uprave RH).

O programu

O programu

Studij Menadžment javnog sektora pruža znanja potrebna za specifičan profil stručnjaka – specijalista menadžmenta javnog sektora, koji je sposoban za obnašanje složenih i raznolikih uloga u dijelovima javnog sektora – ima znanja iz organizacije, ekonomije, prava, zaštite okoliša, upravljanja energijom, upravljanja rizicima i projektima, upravljanja ljudskim potencijalima i drugim resursima, poznaje teme iz IT-a te strategijskog i projektnog menadžmenta.

Program ovog studija fokusiran je na znanja potrebna za razumijevanje pravnog i ekonomskog okvira javnog sektora, ali i na poznavanje nekih drugih područja, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost na radu zaposlenika, informacijska sigurnost, upravljanje informacijama i komunikacijama, problematika društvene odgovornosti subjekata u javnom sektoru te integrirani sustavi upravljanja. Studenti će nakon studija dobro vladati znanjima nužnim za izvršavanje poslovnih procesa u administrativnom okruženju, za što je potrebno poznavanje javnih politika, propisa i pravnih akata te procedure njihova nastajanja i donošenja uz povezivanje dobre prakse s najnovijim teorijskim dostignućima, a sve radi toga da se u implementiranju sustava upravljanja osigura usklađenost s međunarodnim normama i standardima.

Nastava se održava u suvremenim i novoopremljenim prostorijama Veleučilišta Baltazar u Zagrebu, Lastovska ulica 23. 

Pogledajte brošuru studija Menadžment javnog sektora

Vrhunski predavači

Vrhunski predavači

Na studiju će predavati vrhunski stručnjaci s velikim iskustvom rada u javnom sektoru, kao što su, naprimjer, dr. sc. Zoran Pičuljan (iskustvo: zamjenik ministra, veleposlanik, državni tajnik, tajnik ministarstva), dr. sc. Vinko Morović (iskustvo: dekan Veleučilišta Baltazar Zaprešić, prodekan, dugogodišnji gradonačelnik Grada Zaprešića), dr. sc. Davor Božinović (iskustvo: zastupnik u Saboru, ministar obrane, veleposlanik, promatrač u Europskom parlamentu), dr. sc. Teodor Antić (iskustvo: glavni tajnik Ustavnog suda, pomoćnik ministra, podžupan, predsjednik gradskog vijeća), dr. sc. Milan Jurina (iskustvo: dekan, prodekan i član Uprave Veleučilišta Baltazar, dekan Visoke policijske škole, tajnik Privredne komore), dr. sc. Jadran Antolović (iskustvo: voditelj studija, državni tajnik, pomoćnik ministra, pregovarač, tajnik fonda), dr. sc. Dragutin Funda (iskustvo: prodekan, lead auditor, ravnatelj zavoda, ravnatelj ustanove) i još mnogi drugi.

Zašto Menadžment javnog sektora?

Najčešća pitanja

Sva pitanja

Koji su dokumenti potrebni za upise?

Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis.

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za specijalističke studije Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment, Projektni menadžment i Menadžment javnog sektora iznosi 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta prilagođene mogućnostima studenata.

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis) potrebno je poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija. 

Koji su važni datumi za upise na studije?

Prvi upisni rok Primanje prijava: 15. ožujak – 17. srpanj 2018. Upisi: 19. srpanj 2018. Drugi upisni rok Primanje prijava: 27. kolovoz – 25. rujan 2018. Upisi: 27. rujan 2018. Treći upisni rok Primanje prijava: 1. – 23. listopad 2018. Upisi: 25. listopad 2018.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Što moram ponijeti na upis?

dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn troškovi osiguranja: 50,00 kn sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koji su uvjeti upisa na diplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Uvjeti za upis na studij su: završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/prvostupnica ili završen diplomski sveučilišni studij (najmanje 180 ECTS bodova) ili stručni pristupnik/pristupnica s najmanje 150 ECTS bodova, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita zaključen ugovor o studiranju s Veleučilištem.

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima: za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine obiteljski popust pravne osobe studenti koji u roku završe studij studenti članovi Alumni kluba najuspješniji studenti.

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija ostvaruju kandidati koji su prethodno završili studij s kojim su ostvarili najmanje 180 ECTS bodova te oni koji su studirali po starom programu u trajanju od najmanje četiri godine. Kandidati koji su završili dodiplomski studij odgovarajuće struke po starom nastavnom programu u trajanju kraćem od tri godine i imaju najmanje 150 ECTS bodova također mogu imati pravo upisa ako polože ispite razlike na Veleučilištu i tako steknu 30 ECTS bodova koji im nedostaju. Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr. 

Trebam li kao izvanredni student dolaziti na nastavu?

Stupanjem tzv. bolonjskog procesa na snagu u Republici Hrvatskoj, izvanredni su studenti za uspješno polaganje kolegija dužni prisustvovati 60 % nastave, no budući da je to često problem, Veleučilište Baltazar Zaprešić svojim je izvanrednim studentima omogućilo hibridno studiranje .  Izvanredni će studenti tako gotovo 50 % nastave pohađati  online.  Kriteriji za  online  kolegije utvrđivat će se posebno sa svakim predmetnim profesorom, a ovisit će o karakteristikama i ishodima učenja određenog kolegija. Sustav  online  učenja neće zamijeniti standardni način studiranja, ali će ga uvelike olakšati izvanrednim studentima koji zbog specifičnosti poslovnih obveza ne mogu pohađati nastavu.

Sva pitanja

Cjeloživotno učenje je koliko neophodnost, toliko je i temelj svakog napretka. U tom smislu, “Baltazar” je sjajan korak unaprijed za mene osobno, ali nadam se i za državnu i javnu upravu ubuduće.

Ivica Horvat

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Kroz studij Menadžmenta javnog sektora proširila sam i nadogradila svoje znanje, upoznala se s iskustvima drugih kolega, a sve to uz otvorene i pristupačne profesore te online podršku studiranju koja čini ovaj studij dinamičnim i suvremenim.

Miljana Kovač

HEP-Proizvodnja d.o.o.

Prijavi se