Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Projektni menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Zlatko Barilović, prof. v. š. | zbarilovic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje projektni menadžment.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Projektni menadžment I 45 25 20 0 6 Obavezni Ispit
Poslovno komuniciranje 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala u timskom radu 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Engleski jezik za projektni menadžment I 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
IT potpora projektnim timovima 30 10 0 20 5 Obavezni Ispit
Intelektualno vlasništvo i njegova zaštita 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Ukupno 210 115 45 50 30 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Projektni menadžment II 45 25 20 0 6 Obavezni Ispit
Planiranje i pokretanje projekta-praktikum 40 30 10 0 6 Obavezni Ispit
Ekonomika i rizici projekta 45 30 0 15 6 Obavezni Ispit
Poslovna etika u projektnom poslovanju 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Engleski jezik za projektni menadžment II 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Marketing projekta 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Ukupno 200 140 30 30 30 6 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Strategijski menadžment 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Poduzetništvo i poslovni planovi 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Menadžment EU projekata 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Agilni projektni menadžment 45 20 15 10 6 Obavezni Ispit
Menadžment programa i portfelja 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje inovacijama 20 15 5 0 4 Izborni Ispit
Projektni menadžment istraživačkih projekata u znanosti i industriji 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 215 125 55 35 34 7 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
ICT u multiprojektnom okruženju 45 5 10 30 6 Obavezni Ispit
Praktikum projektnih prijava 30 15 15 0 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 50 0 0 50 3 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 15 Obavezni Ispit
Ukupno 125 20 25 80 30 4 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Projektni menadžment I 45 25 20 0 6 Obavezni Ispit
Poslovno komuniciranje 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala u timskom radu 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Engleski jezik za projektni menadžment I 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
IT potpora projektnim timovima 30 10 0 20 5 Obavezni Ispit
Intelektualno vlasništvo i njegova zaštita 45 20 25 0 5 Obavezni Ispit
Ukupno 210 115 45 50 30 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Projektni menadžment II 45 25 20 0 6 Obavezni Ispit
Planiranje i pokretanje projekta-praktikum 40 30 10 0 6 Obavezni Ispit
Ekonomika i rizici projekta 45 30 0 15 6 Obavezni Ispit
Poslovna etika u projektnom poslovanju 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Engleski jezik za projektni menadžment II 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Marketing projekta 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Ukupno 200 140 30 30 30 6 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Strategijski menadžment 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
Poduzetništvo i poslovni planovi 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Menadžment EU projekata 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Agilni projektni menadžment 45 20 15 10 6 Obavezni Ispit
Menadžment programa i portfelja 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje inovacijama 20 15 5 0 4 Izborni Ispit
Projektni menadžment istraživačkih projekata u znanosti i industriji 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 215 125 55 35 34 7 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
ICT u multiprojektnom okruženju 45 5 10 30 6 Obavezni Ispit
Praktikum projektnih prijava 30 15 15 0 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 50 0 0 50 3 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 15 Obavezni Ispit
Ukupno 125 20 25 80 30 4 I / 0 K