• STUDIJ

  Projektni menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  dr. sc. Zlatko Barilović, prof. v. š. | zbarilovic@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje projektni menadžment.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni specijalist / stručna specijalistica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec.)

 • ŠKOLARINA

  20 000,00 kn

IPMA registriran studij

IPMA rep

Zašto Projektni menadžment?

Zašto Projektni menadžment?

U sadašnjoj sve većoj dinamici poslovanja, koju prate nastojanja za postizanjem veće konkurentnosti, rastu potrebe za uspješnim izvođenjem projekata. To vrijedi za sve organizacije koje svoju strategiju i druge poslovne i razvojne planove izvode projektima rasta i razvoja. Projekti rasta odnose se na projekte uvođenja novih proizvoda i tehnologija, znanstvenoistraživačke projekte, projekte osvajanja tržišta i druge investicijske projekte, a projekti razvoja na projekte razvoja kadrova, informatizacije poslovanja, organizacije, projekte poslovnih integracija itd.

Za uspješnu pripremu projekata te njihovo izvođenje svakako je potrebna projektna organizacija koja djeluje u svim fazama, od strategijske pripreme projekta do njegova kraja, i tako ovladava projektnim procesom. Vođenje projekata, koje može biti u odnosu na organizaciju poduzeća i vrstu projekta organizirano na različite načine, zahtijeva organizacijska rješenja za uspješni projektni menadžment i osposobljene projektne menadžere.

Za sve dodatne informacije o studiju obratite se s povjerenjem voditelju studija Projektni menadžment dr. sc. Zlatku Bariloviću na e-adresu zlatko.barilovic@bak.hr. Detaljnije o studiju pročitajte u časopisu Baltazar, u intervjuu s voditeljem ovdje, a obavijesti vezane za studij pratite i na LinkedIn profilu.

O programu

O programu

Studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment osposobljavaju se za:

 • pripremu početka (project start up) i vođenje projekta kojim organizacije planiraju i izvode svoje operativne i razvojne projekte
 • pripremu i vođenje projekata u projektno usmjerenim organizacijama, od faze pripreme, izvođenja te faze obvezne garancije
 • sudjelovanje u pripremi i vođenju složenih projekata u svim vrstama organizacija iz profitnog i neprofitnog sektora
 • pripremu i vođenje projekata korištenja vanjskih fondova, a posebno fondova EU-a
 • organiziranje cjelovitog projektnog rada u organizacijama u kojima će specijalisti djelovati.

Posebnost ovog studija jest u njegovoj interdisciplinarnosti, odnosno u činjenici da ga podjednako upisuju studenti koji su svoje prethodno obrazovanje završili u vrlo različitim područjima, kao što su, npr., ekonomija, IT, pravo, građevinarstvo itd.

Mjesto studiranja: Zaprešić i Osijek

Međunarodne akreditacije i certifikacija

Međunarodne akreditacije i certifikacija

Studij Projektni menadžment prvi je međunarodno registrirani program obrazovanja projektnih menadžera u Republici Hrvatskoj i široj regiji, usklađen s pravilima IPMA-e – International Project Management Association (IPMA). Registracija je postignuta sustavom International Project Management Association Registration (IPMA REG). IPMA REG kod nalazi se i na suplementima diploma studija Projektni menadžment.

Ovim studijem Veleučilište surađuje s Hrvatskom udrugom za upravljanje projektima (HUUP), tako da studenti imaju mogućnost, osim diplome, steći i međunarodno priznate certifikate s područja projektnog menadžmenta u skladu s IPMA-inim četverostupanjskim sustavom ovjere, što je dosad iskoristilo više od 200 studenata. Studenti i njihovi nastavnici sudjeluju u brojnim zajedničkim aktivnostima i projektima i u Young Crewu Croatia, koji okuplja mlade projektne menadžere iz cijele Hrvatske.

Studij Projektnog menadžmenta surađuje i s Udrugom za projektni menadžment PMI Croatia, kroz koju studenti također imaju priliku sudjelovati u radu na konkretnim projektima i pratiti najnovije trendove s područje projektnog menadžmenta. 

Veleučilište je, zahvaljujući studiju Projektni menadžment, postalo i ponosni ORACLE Academy Member Institution. Zahvaljujući tomu, studenti projektnog menadžmenta imaju mogućnost korištenja najsuvremenijih ICT alata za projektni menadžment, kao što su: ORACLE Primavera P6 Professional Project Management ORACLE Primavera Risk Analysis.

Dodjela IPMA-inih certifikata

Video je složila naša studentica Tamara Banek, a na njemu će se naći studenti PM-a koji su u generaciji 2015./2016. postali međunarodno certificirani voditelji projekata.

Najčešća pitanja

Sva pitanja

Koji su dokumenti potrebni za upise?

Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis.

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za specijalističke studije Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment, Projektni menadžment i Menadžment javnog sektora iznosi 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta prilagođene mogućnostima studenata.

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis) potrebno je poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija. 

Koji su važni datumi za upise na studije?

1. UPISNI ROK Primanje prijava : 18. ožujak – 17. srpanj 2019. Upisi : 18. srpanj 2019. od 08:00 do 18:00 sati 2. UPISNI ROK Primanje prijava : 26. kolovoz – 24. rujan 2019. Upisi : 25. rujan 2019. 3. UPISNI ROK Primanje prijava : 1. – 29. listopad 2019. Upisi : 30. listopad 2019.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Što moram ponijeti na upis?

dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn troškovi osiguranja: 50,00 kn sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koji su uvjeti upisa na diplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Uvjeti za upis na studij su: završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/prvostupnica ili završen diplomski sveučilišni studij (najmanje 180 ECTS bodova) ili stručni pristupnik/pristupnica s najmanje 150 ECTS bodova, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita zaključen ugovor o studiranju s Veleučilištem.

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima: za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine obiteljski popust pravne osobe studenti koji u roku završe studij studenti članovi Alumni kluba najuspješniji studenti.

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija ostvaruju kandidati koji su prethodno završili studij s kojim su ostvarili najmanje 180 ECTS bodova te oni koji su studirali po starom programu u trajanju od najmanje četiri godine. Kandidati koji su završili dodiplomski studij odgovarajuće struke po starom nastavnom programu u trajanju kraćem od tri godine i imaju najmanje 150 ECTS bodova također mogu imati pravo upisa ako polože ispite razlike na Veleučilištu i tako steknu 30 ECTS bodova koji im nedostaju. Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr. 

Sva pitanja

Studiranje projektnog menadžmenta smatram odličnim potezom i najboljom investicijom u karijeri. Izdvojio bih praktičnu orijentaciju studija te rad u malim timovima uz modernu tehnologiju.

Domagoj Leder

Marketing Executive, Toyota Ireland

Studij Projektnog menadžmenta i mogućnost stjecanja međunarodnog IPMA certifikata omogućili su mi zapošljavanje u struci i to u internacionalnoj kompaniji u Njemačkoj.

Vlatko Vidiček

Project Manager, Henkel Germany

Kao menadžer softverskog licenciranja vodim pedesetak kompleksnih projekata u jedanaest zemalja regije. Studij mi je dao znanja i vještine efikasnog upravljanja velikim brojem projekata te vođenja velikih i dislociranih timova ljudi.

Lana Ilović

Enterprise Software and Licensing Manager South East Europe, IBM

Poslodavci partneri

Tvoja odskočna daska za buduću karijeru.

Svi partneri
Prijavi se