Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Komunikacijski menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  dr.sc.Stjepan Lacković, prof.v.š. | slackovic1@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  magistar / magistra komunikacijskog menadžmenta (mag. comm.)

 • ŠKOLARINA

  3.300,00 eur

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Teorije komunikacija 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Uvod u odnose s javnošću 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Digitalna multimedija 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Metodologija društvenih istraživanja 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Javni govor i nastup 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Sociologija digitalnog doba 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Ukupno 240 120 40 80 30 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Komunikacijski menadžment u organizaciji 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Vizualne komunikacije i dizajn 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Specijalnosti komunikacijskog menadžmenta 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Kreativno pisanje u odnosima s javnošću 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Metodika timskog rada 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Etika u odnosima s javnošću 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Vodstvo u poslovanju 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Interkulturalno komuniciranje 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 260 130 70 60 34 8 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Medijska istraživanja 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Integrirana marketinška komunikacija 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Projektni menadžment 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Digitalni marketing 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Politička komunikacija 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Ukupno 200 100 50 50 26 6 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Audio-vizualne komunikacije 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 0 0 0 0 4 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 14 Obavezni Ispit
Poslovno pregovaranje 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
E-odnosi s javnošću 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Medijska kultura 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Medijski praktikum: osnove online novinarstva 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Ukupno 150 75 15 60 38 7 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Teorije komunikacija 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Uvod u odnose s javnošću 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Digitalna multimedija 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Metodologija društvenih istraživanja 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Javni govor i nastup 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Sociologija digitalnog doba 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Ukupno 240 120 40 80 30 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Komunikacijski menadžment u organizaciji 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Vizualne komunikacije i dizajn 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Specijalnosti komunikacijskog menadžmenta 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Kreativno pisanje u odnosima s javnošću 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Metodika timskog rada 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Etika u odnosima s javnošću 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Vodstvo u poslovanju 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Interkulturalno komuniciranje 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 260 130 70 60 34 8 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Medijska istraživanja 40 20 0 20 5 Obavezni Ispit
Integrirana marketinška komunikacija 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Projektni menadžment 40 20 20 0 5 Obavezni Ispit
Digitalni marketing 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Politička komunikacija 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Ukupno 200 100 50 50 26 6 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Audio-vizualne komunikacije 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 0 0 0 0 4 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 14 Obavezni Ispit
Poslovno pregovaranje 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
E-odnosi s javnošću 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Medijska kultura 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Medijski praktikum: osnove online novinarstva 30 15 0 15 4 Izborni Ispit
Ukupno 150 75 15 60 38 7 I / 0 K
Pristupačnost