Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Menadžment javnog sektora

 • VODITELJ STUDIJA

  dr.sc. Ninoslav Gregurić Bajza, v.pred. | nbajza@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  magistar / magistra menadžmenta javnog sektora (mag. oec.)

 • ŠKOLARINA

  3.300,00 eur

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ustroj i djelokrug javnog sektora 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Ekonomika javnog sektora 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala i radni odnosi u javnom sektoru 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Institucije i pravna stečevina Europske unije 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
E-javni sektor 40 25 15 0 4 Obavezni Ispit
Metodika timskog rada 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Poslovno pregovaranje 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Prekršajno pravo 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Poslovni engleski jezik I 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 320 205 115 0 36 9 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Europski upravni prostor i upravno pravo 40 25 15 0 4 Obavezni Ispit
Menadžment EU projekata 40 20 20 0 4 Obavezni Ispit
Marketing javnog sektora 30 20 10 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje kvalitetom javnih usluga 30 20 10 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje trgovačkim društvima u javnom sektoru 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Odnosi s javnostima 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Zaštita ljudskih prava 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Poslovni engleski jezik II 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 330 210 120 0 36 10 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Javne financije i upravljanje proračunom 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Strategijski menadžment 40 25 15 0 4 Obavezni Ispit
Javne politike i pravna regulacija 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Javna nabava 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje kriznim situacijama 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Regionalni razvoj i javni sektor 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje javnim ustanovama 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje inovacijama i javni sektor 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Javni sektor i sigurnost građana 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 290 190 100 0 30 9 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Etika u javnom sektoru 30 20 0 0 3 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 0 0 0 0 12 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 17 Obavezni Ispit
Ukupno 30 20 0 0 32 3 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ustroj i djelokrug javnog sektora 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Ekonomika javnog sektora 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala i radni odnosi u javnom sektoru 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Institucije i pravna stečevina Europske unije 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
E-javni sektor 40 25 15 0 4 Obavezni Ispit
Metodika timskog rada 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Poslovno pregovaranje 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Prekršajno pravo 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Poslovni engleski jezik I 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 320 205 115 0 36 9 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Europski upravni prostor i upravno pravo 40 25 15 0 4 Obavezni Ispit
Menadžment EU projekata 40 20 20 0 4 Obavezni Ispit
Marketing javnog sektora 30 20 10 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje kvalitetom javnih usluga 30 20 10 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje trgovačkim društvima u javnom sektoru 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Odnosi s javnostima 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Zaštita ljudskih prava 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Poslovni engleski jezik II 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 330 210 120 0 36 10 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Javne financije i upravljanje proračunom 40 25 15 0 5 Obavezni Ispit
Strategijski menadžment 40 25 15 0 4 Obavezni Ispit
Javne politike i pravna regulacija 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Javna nabava 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje kriznim situacijama 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Regionalni razvoj i javni sektor 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje javnim ustanovama 30 20 10 0 3 Obavezni Ispit
Upravljanje inovacijama i javni sektor 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Javni sektor i sigurnost građana 30 20 10 0 3 Izborni Ispit
Ukupno 290 190 100 0 30 9 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Etika u javnom sektoru 30 20 0 0 3 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 0 0 0 0 12 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 17 Obavezni Ispit
Ukupno 30 20 0 0 32 3 I / 0 K
Pristupačnost